Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

ZAKUP AMBULANSU

Zobacz również:

Informacja na stronę internetową SPZZOZ w Płońsku dot. Realizacji projektu pn. „Zakup ambulansu oraz środków do ochrony indywidualnej zespołów ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku”.

 

W kwietniu 2021 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku podpisał z Ministerstwem Zdrowia (MZ) umowę o dofinansowanie projektu pn. „Zakup ambulansu oraz środków do ochrony indywidualnej dla zespołów ratownictwa medycznego SPZZOZ w Płońsku” na kwotę 520 000,00 zł.

W ramach dofinansowania zakupiony został ambulans typu „C”. Pojazd wyposażony jest w sprzęt najwyższej klasy, tj. kardiomonitor i defibrylator oraz urządzenie do progresji klatki piersiowej, które jest w stanie zastąpić ratownika medycznego podczas masażu serca.
Łączna kwota przeznaczona na zakup karetkę wyniosła 505 000,00 zł. Karetka trafiła do podstacji pogotowia w Raciążu.

Pozostała część dofinansowania, otrzymana od MZ, przeznaczona została na zakup 1050 sztuk kombinezonów ochronnych dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego SPZZOZ.

 

SPZZOZ w Płońsku informuje, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu, pn. „Zakup ambulansu oraz środków do ochrony indywidualnej zespołów ratownictwa medycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku”, w § 4 ust. 17:

„Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a)  specjalny adres e-mail lub
b)  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

 

 

 

Galeria zdjęć

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2022 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth