Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 

IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PŁOŃSKU

 

SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szpitalplonsk.pl.  i www.szpitalplonsk/bip.

 

SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku:

Telefon: +48 23 662 39 89

E-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

Adres korespondencyjny: ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk

 

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.szpitalplonsk.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-14

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  1. W SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Jacek Tołwiński, e-mai: it@szpitalplonsk.pl , telefon: 23 661 34 00 w. 666 oraz Marzena Car-Dul e-mai: iso@szpitalplonsk.pl (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).
  2. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
  3. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. H. Sienkiewicza 7, oznaczone literą „A”. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach po prawej stornie do wejścia „A” znajduje się podjazd dla wózków.
  2. Po wejściu do Budynku „A” po prawej stronie znajduje się winda, z której może skorzystać osoba na wózku.
  3. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w niskim parterze po prawej stronie oraz    w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.
  4. Za Budynkiem „A” wyznaczono 8 miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2021 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth