Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

O nas

Wysoki standard opieki zdrowotnej realizowany poprzez nowoczesną technologie i powiązany z kulturą świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta i jego rodziny.

Wszyscy pracownicy szpitala tworzą atmosferę poszanowania, możliwości awansu zawodowego, społecznej akceptacji dla podejmowanych działań.

Historia szpitala

Budowę szpitala rozpoczęto w 1928 r., a zakończono dwa lata później i oddano do użytku 1 kwietnia 1930 r. W przeddzień odbyło się uroczyste poświęcenie, którego dokonał biskup płocki – ks. Antoni Julian Nowowiejski w obecności wojewody warszawskiego inż. Stanisław Twardo i naczelnika wydziału zdrowia lek. Łazarowicza. Na otwarcie przybyli delegowani przez Marszałka Piłsudskiego oficerowie sztabowi, drużyna żołnierzy oraz orkiestra 32 pułku piechoty z Modlina. Dyrektorem szpitala oraz ordynatorem Oddziału Chirurgicznego i Położniczo – Ginekologicznego został lek. Wincenty Fiećko, który pełnił tę funkcję do wybuchu wojny. W 1939r. został powołany do wojska i już nie powrócił. Został zamordowany w Katyniu. Na początku wojny szpital został zajęty przez Niemców.

Pierwszym dyrektorem szpitala po wojnie w 1946 r. został lekarz Eustachy Słobodzian, który był ordynatorem Oddziału Chirurgicznego i Położniczo – Ginekologicznego. W 1948 r. lek. Słobodzian wraz z lek. Igor Dziaczkowskim wykonali pierwszą operację usunięcia zatoru aorty w Polsce. Lekarze ci wkrótce po tym wydarzeniu zostali awansowani i przeniesieni do Warszawy.
Od 1951r. funkcję dyrektora szpitala pełnił lek. Tadeusz Garlej, który jednocześnie był ordynatorem oddziału wewnętrznego do roku 1969, po czym przeniósł się do Płocka.
Od 1969 r. dyrektorem szpitala i ordynatorem Oddziału Chirurgicznego był lek. Karol Wilamski, aż do powstania Zakładów Opieki Zdrowotnej w 1973 r.
Pierwszym dyrektorem ZOZ – u w lipcu 1973 r. został lek. Jerzy Pawłowski – specjalista chirurgii ogólnej i pełnił tę funkcję do sierpnia 1979 r.
W latach 1979 – 1982 dyrektorem ZOZ- u był lek. Stanisław Świętochowski.
W okresie stanu wojennego tj. od stycznia do grudnia 1982 roku funkcję dyrektora sprawował lek. Karol Wilamski.
W styczniu 1983 r. stanowisko to objął lek.Szymon Lejkowski specjalista chorób wewnętrznych i sprawował je do lutego 1990 roku.
Następnie dyrektorem został lek.Jan Sołtysiak, specjalista chirurgii ogólnej i funkcję tę pełnił do marca 1992 r.

W latach 1992 – 1998 Dyrektorem ZOZ – u była lek. Danuta Szytenchelm – Pawłowska. Za Jej kadencji, 4 lipca 1997 roku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę szpitala. W uroczystości tej brali udział między innymi ówczesny Minister Zdrowia i Opieki Społecznej prof. Jacek Żochowski, wojewoda ciechanowski Sławomir Morawski, marszałek województwa Ciechanowskiego Jan Mączewski oraz dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie Józef Świerczek. Wydarzenie to było wstępem do rozpoczęcia budowy tzw. łącznika, który miał zespolić dwa stare budynki szpitala.

W latach 1998 – 2000 funkcję dyrektora pełnił lek. Tomasz Lejko – specjalista kardiolog. W tym czasie powstał Zakład Opiekuńczo- Leczniczy. Pierwszym i dotychczasowym kierownikiem ZOL-u jest pani Maria Suchodolska.

1 lutego 2001 roku dyrektorem Szpitala Płońskiego został lek. Paweł Obermeyer – specjalista medycyny rodzinnej. Pod koniec roku 2001 w łączniku uruchomiono nowe oddziały. W trakcie budowy łącznik został przeprojektowany – z centralnej stacji łóżek zrobiono Zakład Radiologii, na parterze zaplanowano Oddział Intensywnej Terapii i Szpitalny Oddział Ratunkowy/SOR/, które uruchomiono w 2003 r. W tym czasie powstało również lądowisko dla helikopterów, które jest zintegrowane ze szpitalem. W 2005 roku w nowej części szpitala został otwarty Blok Porodowy oraz Oddziały: Chirurgiczny i Urazowo – Ortopedyczny. W 2006 uruchomiono Pracownię Tomografii Komputerowej. Od dnia 14 grudnia 2006 r. na stanowisko dyrektora SP ZZOZ w Płońsku został powołany lek. Józef Świerczek specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz organizacji ochrony zdrowia.

W Szpitalu rozpoczęto działania mające na celu poprawę jakości świadczonych usług medycznych. W 2008 r. wdrożono program ISO 9001:2000 dla Centralnej Sterylizatorni. Również w roku 2008 uruchomiono Pracownię Mammografii.

1 lutego 2009 roku na terenie Szpitala płońskiego uruchomiono Stację Dializ na 15 stanowisk. Firma Eurodial Sp. z o.o. na wydzierżawionej powierzchni 1000 m2 od podstaw wybudowała budynek mieszczący Stację Dializ (Budynek „N”). W 2009 roku uruchomiono również Poradnię Zdrowia Psychicznego.

W latach 2009-2010 przeprowadzono modernizację budynku „A” w którym mieszczą się następujące Oddziały: Dziecięcy, Ginekologiczny, Kardiologiczny. W lipcu 2010 r. nastąpiła historyczna chwila przeniesienia Medycznego Laboratorium Diagnostycznego z Budynku „D” i Pracowni Serologii z Budynku „E” do nowo powstałych pomieszczeń w Budynku „A”. W ramach modernizacji laboratorium została uruchomiona Pracownia Mikrobiologiczna.

W roku 2010 Szpital otrzymał certyfikat ISO 9001:2008 na cały zakres świadczonych usług medycznych.

W obrębie Szpitala w 2010 r. powstała Pracownia Rezonansu Magnetycznego, uruchomione zostały nowe działalności medyczne tj. Poradnia Dermatologiczna, Neonatologiczna, Neurolchirurgiczna.

Rok 2010 był szczególny dla obecnych i byłych pracowników szpitala, mieszkańców Płońska i powiatu płońskiego oraz pacjentów. Z okazji jubileuszu 80-lecia szpitala na przestrzeni tego roku odbyło się sześć uroczystych spotkań, na których zasłużeni pracownicy w obecności zaproszonych gości odznaczeni zostali honorową odznaką „Za zasługi dla Szpitala Płońskiego”. Uroczystościom towarzyszyła wystawa fotograficzna pn – „Szpital w Płońsku … dawniej i dziś ..” oraz wydana została publikacja pt – „80 lat Szpitala Płońskiego”, którą otrzymali wszyscy uczestnicy spotkań oraz pracownicy.

W 2011 r. dzięki uprzejmości i wsparciu darczyńców, powstała Szkoła Rodzenia, do tej pory odbyło się 20 cyklów (jeden cykl trwa 6 tygodni). Cieszy się ogromną popularnością wśród przyszłych rodziców. To od nich uzyskaliśmy informację o potrzebie zorganizowania spotkań przybliżających temat porodu i opieki nad nowonarodzonym dzieckiem.

Jest rok 2013 w krótkim czasie, który minął od Jubileuszu udało się zmodernizować praktycznie od podstaw Przychodnię Specjalistyczną.

Wiosną 2014 r. zakończono modernizację budynku’’ B” mieszczącego aktualnie Oddziały: Internistyczny, Położniczy i Noworodkowy. Znajduje się tam również nowopowstała Pracownia Bronchoskopowa oraz Dział Statystyki i Analiz Medycznych, a w podziemiach zaplecze techniczne.

Zmodernizowano lądowisko dla śmigłowców ratunkowych, wyremontowano Dziecięcą Izbę Przyjęć. Nasza Placówka dostała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na projekt pn. „E-usługi w Służbie Zdrowia”, który jest realizowany w latach 2014 -2015. Szacunkowa kwota inwestycji wynosi 6,5 mln zł.

Sporządzono i wykonano dokumentację architektoniczną na modernizację budynku, w którym mieszczą się Oddziały Rehabilitacyjny i Reumatologiczny wraz z Pracownią Fizjoterapii oraz Działem Żywienia. Przewidziana wartość tej inwestycji to koszt ok. 22 mln zł.

Na przestrzeni 3 lat zakupiliśmy sprzęt medyczny o wartości ponad 2 mln zł w tym m.in. 2 karetki medyczne z wyposażeniem, 3 aparaty USG, zestaw do endoskopii urologicznej, respirator, gastroskop, kolonoskop.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

Fundusze UE
© Copyright 2024 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth