Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Usługi komercyjne

Zobacz również:

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku informuje, że z początkiem lipca 2017 r. oferta szpitala zostaje poszerzona o świadczenia komercyjne udzielane poza umową z NFZ w zakresie poradni:

  • neurologicznej,
  • gastroenterologicznej,
  • pobytów w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym,
  • oraz badań endoskopowych.

Pacjenci mogą wykonać badanie EKG, holter ciśnieniowy, holter EKG, test wysiłkowy, ECHO serca. Zapisy przyjmowane są pod numerem tel.: 791 895 200

Oferta ZOL obejmuje pobyty dla osób chorych przewlekle, pobyty poszpitalne oraz pobyty „wytchnieniowe”.

Zapisy do Poradni oraz do ZOL przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 pod nr telefonu: 535 225 327.

Przyjęcia pacjentów w ramach poradni diabetologicznej, kardiologicznej, dietetycznej odbywają się w gabinecie na II piętrze w budynku A szpitala,  do poradni neurologicznej i gastroenterologicznej w budynku D szpitala, a badanie endoskopowe w pracowni badań endoskopowych na I piętrze w budynku „C” szpitala (łącznik).

Pracownia badań endoskopowych oferuje wykonanie gastroskopii i kolonoskopii w znieczuleniu lub bez znieczulenia. Zapisy do pracowni badań endoskopowych przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 pod nr tel.: 535 225 327

Szczegółowy cennik usług oraz harmonogram przyjęć dostępny jest na stronie Internetowej szpitala: www.szpitalplonsk.pl w zakładce: usługi komercyjne.

Płatność za ww. usługi może być dokonana gotówką lub kartą.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

Fundusze UE
© Copyright 2021 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth