Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Cennik porad

Lp. Rodzaj badania Cena
1. Porada kardiologiczna za usługi medyczne związane z opieką medyczną 140,00
2. Porada kardiologiczna za usługi medyczne nie związane z opieką medyczną 140,00
3. Porada diabetologiczna za usługi medyczne związane z opieką medyczną 130,00
4. Porada diabetologiczna za usługi medyczne związane z opieką medyczną 130,00
5. Porada diabetologiczna za usługi medyczne nie związane z opieką medyczną 130,00
6. Porada dietetyczna za usługi medyczne związane z opieką medyczną 120,00
7. Porada dietetyczna za usługi medyczne nie związane z opieką medyczną 120,00
8. Porada gastroenterologiczna za usługi medyczne związane z opieką medyczną 130,00
9. Porada gastroenterologiczna za usługi medyczne nie związane z opieką medyczną 130,00

Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym

Lp. Rodzaj badania Cena
1. Osobodzień w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym 80,00

Badanie medyczne kardiologiczne

Lp. Rodzaj badania Cena
1. EKG z opisem 40,00
2. EKG bez opisu 25,00
3. Holter ciśnieniowy 120,00
4. Holter EKG 120,00
5. Test wysiłkowy 130,00
6. ECHO serca 130,00

Cennik badań endoskopowych

Lp. Rodzaj badania Cena
1. Gastroskopia diagnostyczna z wykonaniem testu ureazowego na obecność Helicobacter pylori 150,00
2. Gastroskopia z biopsją oraz oceną histopatologiczną (cena za jeden preparat) + 60zł za każdy kolejny preparat (jedną butelkę) do badania histopatologicznego 210,00
3. Gastroskopia z zabiegiem polipektomii prostej + koszt badania histopatologicznego 60zł za butelkę 270,00
4. Znieczulenie ogólne do gastroskopii 200,00
5. Kolonoskopia diagnostyczna 320,00
6. Kolonoskopia z polipektomią, 1-2 polipy + koszt badania histopatologicznego 60zł za butelkę 440,00
7. Kolonoskopia z polipektomią, 3 polipy i więcej + koszt badania histopatologicznego 60zł za butelkę 500,00
8. Znieczulenie ogólne do kolonoskopii 200,00
9. Znieczulenie ogólne do gastroskopii i kolonoskopii na jednej wizycie 270,00
10. Sigmoidoskopia diagnostyczna 150,00
11. Sigmoidoskopia z biopsją oraz oceną histopatologiczną (cena za jeden preparat) + 60zł za każdy kolejny preparat (jedną butelkę) do badania histopatologicznego 210,00
12. Sigmoidoskopia z polipektomią, 1-2 polipy + koszt badania histopatologicznego 60zł za butelkę 270,00
13. Sigmoidoskopia z polipektomią, 3 polipy i więcej + koszt badania histopatologicznego 60zł za butelkę 330,00
14. Jeden preparat (jedna butelka) do badania histopatologicznego 60,00

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

Fundusze UE
© Copyright 2020 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth