Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Dział pomocy dorażnej

Świadczenie usługi Dział Pomocy Doraźnej SPZZOZ w Płońsku jest w ciągłej gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku stanu zagrożenia życia lub zdrowia każdego człowieka.

Teren działania Terenem działania jest rejon operacyjny nr 14-02 z miejscami wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego w: – Płońsku – stacjonują dwa zespoły: specjalistyczny i podstawowy, – Raciążu – stacjonuje jeden zespół: specjalistyczny, – Glinojecku – stacjonuje jeden zespół podstawowy(pełni dyżur codzienne całą dobę), – Nowym Mieście – stacjonuje jeden zespół podstawowy w godzinach 10:00 – 22:00.

Baza Dział Pomocy Doraźnej dysponuje dwoma specjalistycznymi zespołami ratownictwa medycznego, w skład których wchodzi lekarz, ratownik medyczny i ratownik kierowca oraz trzema podstawowymi zespołami ratownictwa medycznego, w skład których wchodzi pielęgniarka, ratownik medyczny, kierowca. Karetki ratownicze są bardzo dobrze wyposażone w niezbędny, specjalistyczny sprzęt służący ratowaniu życia, zgodnie z wymogami NFZ.

Personel Personel DPD stanowi doświadczona kadra: – lekarze – pielęgniarki i pielęgniarze – ratownicy medyczni – ratownicy – kierowcy – personel pomocniczy. Całość pracy koordynują: – Kierownik DPD mgr Grzegorz Gaworek.

Współpraca DPD w Płońsku współpracuje z dwoma bazami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie i Płocku. Na terenie Szpitala jest oświetlone lądowisko dla śmigłowców ratowniczych co ułatwia nam udzielanie pomocy w poważnych stanach zagrożenia życia. Dział Pomocy Doraźnej ściśle współpracuje ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym jak również z sąsiednimi stacjami Pogotowia Ratunkowego.

Kontakt Telefony: 999 – alarmowy lub 112

Adres: SPZZOZ Płońsk Dział Pomocy Doraźnej ul. Sienkiewicza 7 09-100 Płońsk

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

Fundusze UE
© Copyright 2024 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth