Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Kiedy wezwać Pogotowie Ratunkowe lub odać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Wezwanie Pogotowia Ratunkowego lub zgłoszenie się do SOR powinny mieć miejsce
wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach 
nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia

Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:

 • Nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:
 • Nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Utrata przytomności
 • Zaburzenia świadomości
 • Drgawki
 • Nasilona duszność
 • Nagły ostry ból brzucha
 • Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 • Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • Masywny krwotok z dróg rodnych
 • Gwałtownie postępujący poród
 • Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
 • Rozległe oparzenia
 • Udar cieplny
 • Wyziębienie organizmu
 • Porażenie prądem
 • Podtopienie lub utoniecie
 • Upadek z dużej wysokości
 • Rozległa rana, będąca efektem urazu
 • Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się
 • Agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • Dokonana próba samobójcza

W ramach działań Pogotowia i SOR nie można uzyskać:

 • Recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 • Wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 • Skierowania do specjalisty
 • Badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego
 • Rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
 • Profilaktyki pierwotnej – szczepienia oraz kontynuacji leczenia POZ – np. planowe zastrzyki

Co robić w pozostałych przypadkach?
W pozostałych przypadkach należy zgłosić się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej tj. lekarza rodzinnego. W przypadku drobnych urazów, niewielkich ran, zwichnięć, stłuczeń stawów należy zgłosić się do Poradni Chirurgicznej, która jest czynna w dni powszednie w godzinach 8.00-15.00.

W sytuacjach szczególnych, a zwłaszcza nowych zachorowań lub zaostrzeń dolegliwości w przebiegu schorzeń przewlekłych, które wystąpią w nocy, lub w dni wolne od pracy, należy skorzystać ze świadczeń nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej (NPL), realizowanej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
W tym celu należy udać się do dyżurnego NPL. W ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej(NPL) udzielane są lekarskie porady ambulatoryjne, a w sytuacjach tego wymagających także wizyty domowe.

Nocna Pomoc Lekarska pracuje w dni powszednie w godz. 18:00-8:00,
w świąteczne w godz. 8:00-8:00.
tel.: 23/661-77-89

Ze świadczeń nocnej pomocy lekarskiej należy skorzystać wtedy, gdy:

 • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia,
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • mamy istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i nasz stan zdrowia. Uzasadnieniem dla skorzystania ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej mogą też być następujące sytuacje:
 • zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością, podwyższone ciśnienie tętnicze),
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (>39 st.), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
 • bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • nasilone bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
 • zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu
 • nagłe nieurazowe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
 • zaburzenia psychiczne, z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:

 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • skierowania do specjalisty

Wszystkie powyższe świadczenia dostępne są u lekarza rodzinnego/POZ od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2024 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth