Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Informacja o wysokości opłat za usługi

Na podstawie ustawy z 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta art. 28 wprowadza się Zarządzeniem nr 08/IX/2022 Dyrektora SPZZOZ w Płońsku z dnia 30 września 2022r.:

  1. Stawka opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi:
  • za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 12,31 zł,
  • za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,43 zł,
  • za sporządzenie wyciągu, opisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 2,46 zł.

Na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej art. 28 wprowadza się Zarządzenie nr 02/VIII/2023 z dnia 10.08.2023 roku – Cennik Usług Medycznych (załącznik nr 4 do regulaminu organizacyjnego) obowiązującego

  1. Cena za przechowywanie zwłok osoby zmarłej w pomieszczeniu chłodniczym powyżej 72 godzin licząc od godziny w której nastąpiła śmierć pacjenta wynosi 200,00 zł.

Na podstawie Zarządzenie nr 02/VIII/2023 z dnia 10.08.2023 roku – Cennik Usług Medycznych (załącznik nr 4 do regulaminu organizacyjnego) wprowadza się:

1. transport do miejsca w granicach administracyjnych miasta Płońska* 60,00/1 godzina/ + 4,00 / 1 km
2. transport do miejsca poza granicami miasta Płońska* 80,00 /1 godzina/ + 4,00 / 1 km

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2024 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth