Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta
Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532 – 82 – 50
fax.: (22) 532 – 82 – 30
kancelaria@bpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

 • Poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
 • Wtorek – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Środa – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Czwartek – w godzinach od 9.00 do 15.00
 • Piątek – w godzinach od 9.00 do 15.00

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
800 – 190 – 590
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 20.00

Informacja w sprawie składania i rozpatrywania skarg i wniosków

 1. Świadczeniobiorca może złożyć skargę związaną z naruszeniem zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w komórkach skarg i wniosków działających w Centrali i w oddziałach Funduszu.
 2. Skargi i wnioski mogą być składane pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej jeżeli są opatrzone podpisem elektronicznym lub ustnie do protokołu.
 3. Skargi lub wnioski mogą być składane w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą
 4. Uwaga! Skargi lub wnioski, nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby, która je wniosła, pozostaną bez rozpoznania.
 5. Nie rozpatruje się spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną. Świadczeniobiorca, którego prawo do świadczeń zdrowotnych nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może także złożyć skargę do:
 • Rzecznika Praw Pacjenta,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Dział Skarg i Wniosków Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
Tel.: 22 2797578

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2024 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth