Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Kontakt

Jeśli chcesz skorzystać z naszych usług zadzwoń pod numer telefonu lub wyślij wiadomość za pomocą formularza kontaktowego.
INFORMUJEMY IŻ W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ ROZMOWY SĄ NAGRYWANE

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku 09-100 Płońsk ul. Henryka Sienkiewicza 7, tel (23) 661 77 00
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: b.duch@obslugarodo.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pana/Pani zgłoszenie przesłane przez formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych jest ADO, tj. m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT, 3) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu komunikacji.
6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
8. Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
.

Spis numerów

Numer rachunku bankowego SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego:  80 8230 0007 0002 9506 2000 0011 

Nazwa komórki organizacyjnej Numer wewnętrzny Numer bezpośredni

INFORMUJEMY IŻ W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚWIADCZEŃ ROZMOWY SĄ NAGRYWANE
ADMINISTRACJA
Sekretariat Dyrekcji Szpitala 306, 111 tel.: 23 662 39 89
mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl
Dyrektor 341 23 662 39 89
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych 342 23 661 77 11
Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 439 23 661 77 12
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością i Wdrażania Akredytacji 404
Specjalista ds. Epidemiologii 416 23 661 77 15
Pracownik Socjalny 324 23 661 77 16
Nadzór Budowlany 359 23 661 77 17
Dział Informatyki i Telekomunikacji 376 23 661 77 77
BHP 366
P.POŻ 359 23 661 77 17
DZIAŁ KADROWO – PŁACOWY
Kierownik 369 23 661 38 37
Kadry 356 23 661 77 18
Płace 314 23 661 77 21
DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY
Główny Księgowy 348
Księgowość 333 23 661 77 20
Kasa 409 23 661 77 22
DZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ
Kierownik 334 23 662 41 48
Dział Analiz i Statystyki Medycznej 311, 335,449, 494 23 661 77 24
DZIAŁ INWESTYCJI I EKSPLOATACJI
Dział Inwestycji i Eksploatacji 381 23 662 38 15
Magazyn 316 23 661 77 60
Dział Inwestycji i Eksploatacji 332 23 662 39 26
DZIAŁ DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Dział ds. Zamówień Publicznych 319 23 662 26 65
DZIAŁ ŻYWIENIA
Kierownik 337 23 661 77 27
Kuchnia 339 23 661 77 28
Magazyn Spożywczy 357 23 661 77 26
APTEKA
Kierownik 386  23 661 77 29
Apteka Szpitalna 331 23 661 77 30
ODDZIAŁY SZPITALNE
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
Izba przyjęć 498 23 661 77 31
Sala obserwacyjna – SOR 406 23 661 77 32
Gabinet lekarski 327 23 661 77 33
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Koordynator 365 23 661 77 34
OIOM 407 23 661 77 35
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZIAŁEM DIABETOLOGICZNYM
Sekretariat 301
Koordynator 452 23 661 77 37
Pielęgniarka Oddziałowa 400
Gabinet lekarski 395, 451 23 661 77 38
Dyżurka pielęgniarek 338 23 661 77 39
Diabetologia – Sekretariat, Oddział 355, 351
ODDZIAŁ DZIECIĘCY
Kierownik 302 23 661 77 42
Pielęgniarka Oddziałowa 358 23 661 77 40
Gabinet lekarski 309 23 661 77 41
Sekretariat/Dyżurka pielęgniarek 313 23 661 77 43
Izba przyjęć dziecięca 448 23 661 77 25
ODDZIAŁ KARDIOLOGICZNY
Sala „R” 414 23 661 77 44
Sekretariat / Gabinet lekarski 397 23 661 77 45
Dyżurka pielęgniarek 318 23 661 77 46
Pracowni badań kardiologicznych – HOLTER 321 23 661 34 07
ODDZIAŁ CHIRURGICZNY Z PODODDZIAŁEM UROLOGICZNYM
Sekretariat 496 23 661 77 10
Pielęgniarka Oddziałowa 375 23 661 77 48
Gabinet lekarski 305 23 661 77 49
Dyżurka pielęgniarska 304 23 661 77 50
ODDZIAŁ URAZOWO – ORTOPEDYCZNY
Dyżurka pielęgniarska 403 23 661 77 51
Gabinet lekarski 354 23 661 77 52
ODDZIAŁ REUMATOLOGII
Gabinet lekarski 351 23 661 77 53
Dyżurka pielęgniarek 355 23 661 77 54
Sekretariat reumatologii 410 23 661 77 55
ZAKŁAD REHABILITACYJNY
Gabinet lekarski 352 23 661 77 56
Rejestracja Pracownie Fizjoterapii 374 23 661 77 57
Dyżurka pielęgniarska 355 23 661 77 54
Gabinet lekarski – poradnia rehabilitacyjna 345 23 661 77 61
Sekretariat 410 23 661 77 55
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY
Koordynator 317 23 661 77 62
Gabinet Lekarski 310 23 661 77 63
Położna Oddziałowa 380 23 661 77 64
Położnictwo – dyżurka położnych 307 23 661 77 65
Izba przyjęć sali porodowej 371 23 661 77 66
Sala porodowa 360 23 661 77 67
Ginekologia – dyżurka położnych 312 23 661 77 68
Sekretariat ginekologii i położnictwa 373 23 661 77 69
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
Kierownik/ Gabinet lekarski 396 23 661 77 70
Pielęgniarka Oddziałowa 346
Dyżurka pielęgniarek 353 23 661 77 71
BLOK OPERACYJNY
Pielęgniarka Oddziałowa 370 23 661 77 74
Gabinet lekarski 415 23 661 77 36
Dyżurka pielęgniarek 379 23 661 77 76
Sala przedoperacyjna 377 23 661 77 75
CENTRALNA STERYLIZATORNIA
Kierownik 320 23 661 77 79
Sterylizacja 344 23 661 77 80
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Pracownia tomografii komputerowej 408 23 662 43 62
Rejestracja RTG Szpital 417 23 661 77 81
Pracownia USG 363 23 661 77 82
Pracownia mammografii 393 23 661 77 81
MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE
Kierownik 330 23 661 77 86
Laboratorium 349 23 661 77 87
Pracownia Mikrobiologiczna 308 23 661 77 88
Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej 336 23 661 77 90
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA
Pracownia endoskopowa 378 23 661 77 99
PRZYCHODNIA
ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
Kierownik 441
Rejestracja 23 662 25 65
Od PON do PT od godziny 07:30 do 14:30
Poradnia reumatologiczna 340 23 661 77 92
Poradnia urologiczna 399 23 661 77 93
Poradnia endokrynologiczna, NPL 411 23 661 77 89
Poradnia onkologiczna 433 23 661 77 00. wew 433
Poradnia diabetologiczna 323 23 661 77 00 wew. 323
Poradnia ortopedyczna 364 23 661 77 95
Poradnia chirurgiczna 362 23 661 77 96
Pracownia mammografii 393 23 661 77 81
Pracownia RTG 368 23 661 77 91
Rejestracja RTG 326 23 661 77 84
Oddział dzienny psychiatryczny ogólny 325 23 661 77 98
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY
Kierownik 23 661 32 47
23 662 10 90 (fax)

Jak do nas dojechać

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2024 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth