Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Kadra SPZZOZ w Płońsku

Stanowisko Imię i nazwisko
p o. Dyrektora lek. Marcin Ozdarski
Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej lek. Marek Gołębiowski
Z-ca ds. Administracyjno-Gospodarczych mgr inż. Franciszek Makowski
Główny Księgowy mgr Małgorzata Szydłowska
Koordynator ds. Pielęgniarstwa mgr Andrzej Dalecki
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością mgr Marzena Car-Dul
Inspektor Ochrony Danych Dorota Szmurło
Dział Informatyki i Telekomunikacji Jacek Tołwiński
Specjalista ds. Epidemiologii mgr Ewa Stasiak
Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej dr n. med. Przemysław Dul
Kierownik Zespołu Techników Pracowni RTG Jolanta Stepek
Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego dr n. med. Anna Salak
Kierownik Apteki mgr Hanna Kwiatkowska
Kierownik Centralnej Sterylizacji mgr Elżbieta Sztark
Pielęgniarka Koordynująca w Zespole Poradni Specjalistycznych i Ambulatorium Ogólnego Marzanna Krajewska
Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego lek. Ewa Krawczyk - Kowalska
Kierownik Zakładu Opiekuńczo Leczniczego mgr Maria Suchodolska
Pielęgniarka Oddziałowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Małgorzata Jaskółowska
Ordynator Oddziału Dziecięcego lek. Alicja Dworakowska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dziecięcego lic. Justyna Bielska
Ordynator Oddziału Chirurgicznego lek. Zbigniew Scharoch
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgicznego Iwona Poprawa
Koordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego lek. Witold Achciński
Położna Oddziałowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego mgr Urszula Kolczyńska
Koordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii lek. Michał Ziółkowski
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii lic. Beata Brudzyńska
Koordynator Oddziału Internistycznego dr n. med. Piotr Gryglas
Koordynator Oddziału Inetrnistycznego o profilu diabetologicznym dr n. med Małgorzata Godziejewska -Zawada
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Internistycznego lic. Dorota Musiatowicz
p.o. Ordynatora Oddziału Noworodkowego lek. Agnieszka Olszewska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Noworodkowego Jadwiga Banasiewicz
p.o. Ordynator Oddziału Rehabilitacyjnego lek. Agnieszka Głowacka
Kierownik Pracowni Fizjoterapii mgr Dorota Stefańska
p.o. Ordynator Oddziału Reumatologicznego lek. Grażyna Bessert - Janczewska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Reumatologicznego mgr Grażyna Kipich
Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lek. Justyna Sieklucka
Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lic. Maria Godlewska
Koordynator Oddziału Urazowo – Ortopedycznego lek. Arkadiusz Garbacki
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urazowo-Ortopedycznego mgr Aleksanrda Świeżawska
Koordynator Oddziału Kardiologicznego lek. Ewa Magladena Klamczyńska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologicznego Barbara Stańczak
Kierownik Działu Pomocy Doraźnej Grzegorz Gaworek
Kierownik Bloku Operacyjnego lek. Marek Gołębiowski
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Edyta Antoniak
Kierownik Działu Kadrowo - Płacowego mgr Beata Drygas
Kierownik Działu Analiz i Statystyki Medycznej mgr Joanna Turkowska
p.o. Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Sławomir Potwardowski
Specjalista BHP mgr Joanna Gajewska
p.o. Kierownika Działu Żywienia Ewa Aftańska
Dział Gospodarczo - Techniczny Z-ca dyrektora ds. Administracyjno -Gospodarczych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

Fundusze UE
© Copyright 2020 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth