Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Kadra SPZZOZ w Płońsku

Stanowisko Imię i nazwisko
Dyrektor mgr Lilianna Kraśniewska
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych lek. Bartosz Fiałek
p.o. Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa mgr Aleksandra Świeżawska
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych mgr inż. Tomasz Witczak
Główny Księgowy mgr Olga Mychlińska
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością i Wdrażania Akredytacji mgr Marzena Car-Dul
Inspektor Ochrony Danych - b.duch@obslugarodo.pl mgr Beata Duch - Kosiorek
Kierownik Działu Informatyki i Telekomunikacji Jacek Tołwiński
Specjalista ds. Epidemiologii mgr Ewa Stasiak
Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej dr n. med. Przemysław Dul
Kierownik Zespołu Techników Pracowni RTG Jolanta Stepek
Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego dr n. med. Anna Salak
Kierownik Apteki mgr Edyta Pijankowska
Kierownik Centralnej Sterylizacji mgr Elżbieta Sztark
Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych i Ambulatorium Ogólnego lic. Marzanna Krajewska
Kierownik Zakładu Opiekuńczo Leczniczego mgr Maria Suchodolska
Pielęgniarka Oddziałowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego lic. Małgorzata Jaskółowska
Kierownik Oddziału Dziecięcego lek. Lidia Bistron
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dziecięcego lic. Justyna Biesalska
Koordynator Oddziału Chirurgicznego z Pododziałem Urologicznym lek. Zbigniew Scharoch
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgicznego z Pododziałem Urologicznym Iwona Poprawa
Koordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego lek. Witold Achciński
Położna Oddziałowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego mgr Urszula Kolczyńska
Koordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii lek. Michał Ziółkowski
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii lic. Beata Brudzyńska
Koordynator Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym Łucja Gadomska vel Betka
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym lic. Dorota Musiatowicz
Kierownik Oddziału Neonatologicznego
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neonatologicznego Jadwiga Banasiewicz
Kierownik Oddziału Rehabilitacyjnego lek. Jacek Szymoński
Kierownik Oddziału Reumatologicznego lek. Bartosz Fiałek
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Reumatologicznego mgr Grażyna Kipich
Kierownik Pracowni Fizjoterapii mgr Dorota Stefańska
p.o. Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lek. Justyna Sieklucka
Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lic. Maria Godlewska
Koordynator Oddziału Urazowo – Ortopedycznego lek. Arkadiusz Garbacki
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urazowo-Ortopedycznego mgr Edyta Cienkuszewska
Kierownik Oddziału Kardiologicznego lek. Jarosław Pożoga
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologicznego mgr Justyna Stankowska - Frączek
Kierownik Działu Pomocy Doraźnej mgr Grzegorz Gaworek
Kierownik Bloku Operacyjnego lek. Marek Gołębiowski
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Edyta Antoniak
Kierownik Działu Kadrowo - Płacowego mgr Beata Radziwonka
Kierownik ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Kierownik Działu Analiz i Statystyki Medycznej mgr Joanna Turkowska
Specjalista ds. BHP mgr Joanna Gajewska
Kierownik Działu Eksploatacji mgr inż. Zbigniew Niezabitowski
Kierownik Działu Inwestycji i Zakupów mgr Marta Zasońska
Kierownik Działu Żywienia mgr Michał Kossowski

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

Fundusze UE
© Copyright 2022 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth