Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Kadra SPZZOZ w Płońsku

Stanowisko Imię i nazwisko
Dyrektor lek. Marcin Ozdarski
Z-ca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej lek. Tomasz Koper
Z-ca ds. Administracyjno-Gospodarczych mgr inż. Franciszek Makowski
Główny Księgowy mgr Marta Kosecka - Żołądek
Koordynator ds. Pielęgniarstwa mgr Aleksandra Świeżawska
Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością mgr Marzena Car-Dul
Inspektor Ochrony Danych Beata Duch - Kosiorek
Dział Informatyki i Telekomunikacji Jacek Tołwiński
Specjalista ds. Epidemiologii mgr Ewa Stasiak
Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej dr n. med. Przemysław Dul
Kierownik Zespołu Techników Pracowni RTG Jolanta Stepek
Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego dr n. med. Anna Salak
Kierownik Apteki mgr Hanna Kwiatkowska
Kierownik Centralnej Sterylizacji mgr Elżbieta Sztark
Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych i Ambulatorium Ogólnego mgr Andrzej Dalecki
Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego lek. Ewa Krawczyk - Kowalska
Kierownik Zakładu Opiekuńczo Leczniczego mgr Maria Suchodolska
Pielęgniarka Oddziałowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Małgorzata Jaskółowska
Ordynator Oddziału Dziecięcego lek. Alicja Dworakowska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dziecięcego lic. Justyna Biesalska
Ordynator Oddziału Chirurgicznego lek. Zbigniew Scharoch
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgicznego Iwona Poprawa
Koordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego lek. Witold Achciński
Położna Oddziałowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego mgr Urszula Kolczyńska
Koordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii lek. Michał Ziółkowski
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii lic. Beata Brudzyńska
Koordynator Oddziału Internistycznego dr n. med. Piotr Gryglas
Koordynator Oddziału Internistycznego o profilu diabetologicznym
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Internistycznego lic. Dorota Musiatowicz
p.o. Ordynatora Oddziału Noworodkowego lek. Agnieszka Olszewska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Noworodkowego Jadwiga Banasiewicz
p.o. Ordynator Oddziału Rehabilitacyjnego lek. Agnieszka Głowacka
Kierownik Pracowni Fizjoterapii mgr Dorota Stefańska
p.o. Ordynator Oddziału Reumatologicznego lek. Grażyna Bessert - Janczewska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Reumatologicznego mgr Grażyna Kipich
Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lek. Tomasz Koper
Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lic. Maria Godlewska
Koordynator Oddziału Urazowo – Ortopedycznego lek. Arkadiusz Garbacki
p.o. Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urazowo-Ortopedycznego mgr Edyta Cienkuszewska
Kierownik Oddziału Kardiologicznego dr n. med. Piotr Gryglas
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologicznego mgr Justyna Stankowska - Fraczek
Kierownik Działu Pomocy Doraźnej mgr Grzegorz Gaworek
Kierownik Bloku Operacyjnego lek. Marek Gołębiowski
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Edyta Antoniak
Kierownik Działu Kadrowo - Płacowego mgr Beata Drygas
Kierownik Działu Analiz i Statystyki Medycznej mgr Joanna Turkowska
Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Krzysztof Głowacki
Specjalista BHP mgr Joanna Gajewska
p.o. Kierownika Działu Żywienia Ewa Aftańska
Kierownik Działu Gospodarczo - Technicznego mgr inż. Zbigniew Niezabitowski

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

Fundusze UE
© Copyright 2020 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth