Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Kadra kierownicza

Dyrektor Naczelny SP ZZOZ w Płońsku lek. Paweł Obermeyer

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, Wydział Lekarski

Dodatkowe kwalifikacje/ wykształcenie

 • 2011 – Uczelnia Łazarskiego „Modele restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej – dobre praktyki krajowe i międzynarodowe”
 • 2011 – Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach (zakres 1: Pośrednictwo w Obrocie, Nieruchomościami ,zakres 2: Zarządzanie Nieruchomościami)
 • 2010 – Warszawski Uniwersytet Medyczny – Studia Podyplomowe w Zakresie Zarządzanie Spółkami Prawa Handlowego, Ochrony Zdrowia oraz uzyskanie certyfikatu „Audytora Wewnętrznego”
 • 2003 – Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych – Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia, zakres Ekonomiki Zdrowia
 • 2002 – Dyplom złożenia egzaminu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa
 • 1998 – Szkoła Zdrowia Publicznego w Łodzi – Kurs w zakresie Ubezpieczenia Zdrowotne i Społeczne
 • 1997 – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – Dyplom Lekarz Rodzinny Specjalista w Zakresie Medycyny Rodzinnej
 • 1993 – ukończenie Akademii Medycznej w Łodzi, Wydział Lekarski

Doświadczenie zawodowe

 • 2016 listopad  – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
 • 2016 wrzesień – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
 • 2016 wrzesień – obecnie – Starszy Asystent Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZZOZ w Płońsku
 • 2016 (sierpień-wrzesień) – Społeczny Doradca Starosty ds. Organizacji Działalności Leczniczej  w Powiecie oraz Zarządzania SP ZZOZ w Płońsku
 • 2015 – 2016 – Doradca Zarządu ds. Rozwoju Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie
 • 2012 – listopad 2016 – Ober Clinic sp. z o. o. – Prezes Zarządu
 • 2012 – 2013 – Szpital Św. Elżbiety Mokotowskie Centrum Medyczne w Warszawie – Prezes Zarządu
 • 2011 – 2012 – Palium sp. z o. o. – Pełnomocnik Zarządu
 • 2007 – 2011 – Szpital Praski w Warszawie – Dyrektor Naczelny
 • 2006 – 2007 – Starostwo Powiatowe w Płońsku – Wicestarosta Płoński
 • 2001 – 2006 – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Płońsku – Dyrektor Naczelny Szpitala
 • 1998 – 2004 – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Palium” – Dyrektor Zarządzający (właściciel)
 • 1994 – 1997 – Szpital Wojewódzki w Ciechanowie – Lekarz rezydent medycyny rodzinnej (specjalizacja)
 • 1993 – 1994 – Szpital Powiatowy w Płońsku – Staż podyplomowy

Doświadczenie Samorządowe

 • 2014 – obecnie – Radny Województwa Mazowieckiego
 • 2010 – 2014 – Radny Województwa Mazowieckiego
 • 2006 – 2010 – Radny Powiatu Płońskiego
 • 2002 – 2006 – Radny Województwa Mazowieckiego
 • 1998 – 2002 – Radny Gminy Nowe Miasto

Z-ca Dyr. ds. Administracyjno-Gospodarczych mgr inż. Franciszek Makowski

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Zootechniczny

Tytuł naukowy

 • Magister inżynier zootechnik

Dodatkowe kwalifikacje

 • Kurs z zakresu zarządzania nieruchomościami

Doświadczenie zawodowe

 • 1973-1979 Kierownik Państwowego Gospodarstwa Rolnego- Kombinatu Rolnego „WARMIA” w Dobrym Mieście
 • 1979-1981 Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Starosiedlcach.
 • 1981-1989 Z-ca Dyrektora ds.Produkcji Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Dobrym Mieście
 • 1989-1991 Dyrektor Kombinatu Rolnego „WARMIA” w Dobrym Mieście
 • 1991-1992 Kierownik Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej w Dobrym Mieście
 • 1992-1999 Z-ca Dyrektora Gospodarstwa Ogrodniczego „EKO Mysiadło
 • 2000-2001 Dyrektor „PLANT-MAN” Sp.z o.o. w Słupsku
 • 1. IV.2001 Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno -Gospodarczych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku

Z-ca Dyr. ds. Opieki Zdrowotnej w SP ZZOZ w Płońsku lek. med. Marek Gołębiowski

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie

Specjalista w zakresie

 • Chirurgii ogólnej st.II

Dodatkowe kwalifikacje

Kursy:

 • Zasady bezpiecznego stosowania krwi i jej składników

Doświadczenie zawodowe

 • 1. 11.1981 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
 • 1. 04.2015 Z-ca Dyrektora ds.Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

Fundusze UE
© Copyright 2020 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth