Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp na dostawę samochodu osobowego uprzywilejowanego, nr sprawy OPZ/262/45/2021

2021-02-15

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp na dostawę samochodu osobowego uprzywilejowanego

2021-02-03

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na Malowanie pomieszczeń piwnic budynek A (druga część + wejście główne)

2020-09-30

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dotyczące malowania pomieszczeń

2020-09-21

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na rozbiórkę budynku

2020-07-30

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na badanie sprawozdania finansowego

2020-06-23

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro na dostawy artykułów biurowych

2020-05-11

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie kompletnej wielobranżowej zamiennej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę dla istniejącego budynku E mieszczącego oddziały: rehabilitacji i reumatologii, pracownię fizjoterapii oraz kuchnię szpitalną

2020-01-13

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawy odczynników, szybkich testów diagnostycznych, barwinków hematologicznych dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

2019-12-20

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na usługę szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

2019-11-29

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawy leków

2017-08-08

Czytaj

Usługa ochrony mienia

2017-02-15

Czytaj

Dostawa sukcesywna materiałów eksploatacyjnych do procesów sterylizacji

2016-10-24

Czytaj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2021 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth