Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Zamówienia publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp na dostawę samochodu osobowego uprzywilejowanego, nr sprawy OPZ/262/53/2021

2021-02-25

Udostępniający: Marzena Car-Dul

Wytwarzający: Marzena Car-Dul

Czas udostępnienia: 2021-02-25

Czas wytworzenia: 2021-02-25

Ostatnia aktualizacja: 2021-03-09, godz: 1:15

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2021 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth