Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi i optyki laparoskopowej

2020-12-29

Czytaj

Dostawy sukcesywne implantów ortopedycznych i materiałów zużywalnych w przypadku złamań – FZP.261.33.2020

2020-12-23

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy jednorazowego sprzętu medycznego

2020-12-22

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i konsumpcyjnych

2020-12-21

Czytaj

Dostawy sukcesywne leków – FZP.261.32.2020

2020-12-21

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy oleju napędowego

2020-12-09

Czytaj

Sukcesywne dostawy odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do ww. badań – FZP.261.30.2020

2020-12-04

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu ultrasonograficznego

2020-12-02

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów ultrasonograficznych

2020-11-17

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów higienicznych

2020-11-16

Czytaj

Dostawy materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych – FZP.261.26.2020

2020-11-13

Czytaj

Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego

2020-10-30

Czytaj

Sukcesywne dostawy odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów do ww. badań

2020-10-27

Czytaj

Dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

2020-10-19

Czytaj

Dostawy sukcesywne leków

2020-10-07

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

2020-09-22

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pościeli, odzieży operacyjnej i obłożeń jednorazowych

2020-08-27

Czytaj

Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

2020-08-25

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy owoców i warzyw

2020-08-03

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pościeli odzieży operacyjnej i obłożeń jednorazowych

2020-07-06

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pralniczych

2020-07-01

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy środków dezynfekcyjnych

2020-06-18

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pościeli, odzieży operacyjnej i obłożeń jednorazowych

2020-06-17

Czytaj

Sukcesywne dostawy odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do ww. badań – FZP.261.13.2020

2020-06-15

Czytaj

Dostawy sukcesywne leków – 261.12.2020

2020-05-19

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pościeli, odzieży operacyjnej i obłożeń jednorazowych

2020-05-15

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy środków dezynfekcyjnych

2020-05-04

Czytaj

Sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów do badań z zakresu koagulologii oraz sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów do ww. badań

2020-04-24

Czytaj

Świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego

2020-03-10

Czytaj

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku

2020-02-21

Czytaj

Dostawy implantów ortopedycznych i materiałów zużywalnych w przypadku złamań

2020-02-20

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy naczyń jednorazowych i wyrobów z folii

2020-02-13

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy taśm i siatek do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu – Znak Sprawy FZP.261.6.2020

2020-02-12

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

2020-02-10

Czytaj

Sukcesywne dostawy odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów do ww. badań

2020-02-05

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy taśm i siatek do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu

2020-01-30

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i konsumpcyjnych

2020-01-28

Czytaj

Dostawy gwoździ odpiętowych

2019-11-26

Czytaj

USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PŁOŃSKU SIWZ NR FZP.261.20.2019

2019-10-25

Czytaj

Dostawy sukcesywne artykułów spożywczych – Znak sprawy FZP.261.18.2019

2019-10-16

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawy oleju napędowego

2019-10-08

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy akcesoriów do tomografii komputerowej oraz zabiegów urologicznych

2019-09-25

Czytaj

Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym

2019-09-25

Czytaj

Dostawy sukcesywne artykułów spożywczych

2019-08-29

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy elementów systemu próżniowego pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do O.B

2019-08-26

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odzieży operacyjnej i pościeli

2019-07-03

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków

2019-07-02

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pralniczych

2019-06-27

Czytaj

Zakup sprzętu i aparatury medycznej – Znak sprawy 261.9.2019

2019-06-25

Czytaj

Dostawa fabrycznie nowych ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym

2019-05-31

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odzieży operacyjnej i pościeli

2019-05-29

Czytaj

Zakup sprzętu i aparatury medycznej

2019-04-08

Czytaj

Dostawy sukcesywne płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia

2019-04-08

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego

2019-03-29

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pralniczych

2019-01-30

Czytaj

Dostawy sukcesywne materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych

2019-01-30

Czytaj

Dostawy chirurgicznych materiałów szewnych

2018-11-28

Czytaj

Ogłoszenie o wszczęciu procedury dialogu technicznego

2018-11-06

Czytaj

Sukcesywne dostawy odczynników do badań wraz z dzierżawą analizatorów

2018-10-25

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy jednorazowego sprzętu medycznego

2018-10-17

Czytaj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2021 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth