Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w 2023 r. na platformie eZamawiający

2023-02-01

Czytaj

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FGK.262.5.2022 DOTYCZĄCE UDZIELENIA KREDYTU/POŻYCZKI

2022-12-27

Czytaj

Zapytanie ofertowe nr FGK.262.4.2022 dotyczące udzielenia kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej

2022-10-26

Czytaj

Zapytanie ofertowe nr FGK.262.5.2022 dotyczące udzielenia kredytu\pożyczki

2022-10-26

Czytaj

Postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego prowadzone na platformie ezamawiający

2022-09-28

Czytaj

Zapytanie ofertowe nr FGK.262.3.2022 dotyczące udzielenia kredytu

2022-08-12

Czytaj

Zapytanie ofertowe nr FGK.262.2.2022 dotyczące udzielenia kredytu inwestycyjnego

2022-08-11

Czytaj

Zapytanie ofertowe TIZ/6/6/2022 w sprawie dostawy lamp bakteriobójczych

2022-06-24

Czytaj

Zapytanie ofertowe na dostawę testów antygenowych do diagnostyki SARS CoV-2

2022-04-05

Czytaj

Zapytanie ofertowe na adaptacje pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-Cov-2 na terenie województwa mazowieckiego nr TIZ/1/2022

2022-02-03

Czytaj

Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone w 2022 r.

2022-01-28

Czytaj

Dostawy materiałów higienicznych, DZP/261/21/2021

2021-11-24

Czytaj

Zakup i sukcesywne dostawy podłoży mikrobiologicznych, kart do identyfikacji drobnoustrojów, barwników, odczynników dla potrzeb Pracowni Mikrobiologicznej, DZP/261/18/2021

2021-11-10

Czytaj

Sukcesywne dostawy odczynników do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej oraz dzierżawa automatycznego analizatora do ww. badań – DZP/261/19/2021

2021-11-10

Czytaj

Dostawy sukcesywne leków i produktów farmaceutycznych, DZP/261/17/2021

2021-10-29

Czytaj

Zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego, DZP/262/218/2021

2021-10-27

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Czytaj

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku „E” Szpitala w Płońsku w ramach projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku”, DZP/261/16/2021

2021-10-19

Realizacja zamówienia dotyczy Projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynku szpitala w Płońsku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2. „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj

Utylizacja odpadów medycznych – DZP/261/14/2021

2021-10-11

Czytaj

Dostawy odzieży operacyjnej i pościeli, DZP/261/15/2021

2021-10-11

Czytaj

Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu medycznego DZP/262/203/2021

2021-10-06

Czytaj

Dostawa środków dezynfekcyjnych i profesjonalnych środków myjąco-dezynfekujących – DZP/261/13/2021

2021-09-08

Czytaj

Utylizacja odpadów medycznych – OPZ/261/12/2021

2021-09-03

Czytaj

Dostawy akcesoriów do zabiegów urologicznych, OPZ/261/11/2021

2021-08-25

Czytaj

Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem, OPZ/261/10/2021

2021-08-11

Czytaj

Zakup i sukcesywne dostawy elementów systemu próżniowego pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do O.B. oraz zakup innych akcesoriów do pobierania materiałów biologicznych, OPZ/261/8/2021

2021-08-04

Czytaj

Utylizacja odpadów medycznych, konsumpcyjnych (biologicznych) o kodach 180102, 180103, 180104, 200108, 180109 – OPZ/261/ 9 /2021

2021-07-27

Czytaj

Usługa prania bielizny szpitalnej

2021-07-07

Czytaj

Dostawy odzieży operacyjnej i pościeli, OPZ/261/6/2021

2021-06-30

Czytaj

Dostawy płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia dożylnego i żywienia dojelitowego, OPZ/261/5/2021

2021-06-08

Czytaj

Dostawy płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia dożylnego i żywienia dojelitowego, OPZ/261/4/2021

2021-05-25

Czytaj

Dostawy chirurgicznych materiałów szewnych, OPZ/261/3/2021

2021-05-17

Czytaj

Przeglądy i konserwacja sprzętu medycznego, OPZ/261/2/2021

2021-04-29

Czytaj

Dostawy artykułów spożywczych, OPZ/261/1/2021

2021-04-21

Platforma eZamawiający, która umożliwi Wykonawcom składanie ofert na drodze elektronicznej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://szpitalplonsk.ezamawiajacy.pl

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi i optyki laparoskopowej

2020-12-29

Czytaj

Dostawy sukcesywne implantów ortopedycznych i materiałów zużywalnych w przypadku złamań – FZP.261.33.2020

2020-12-23

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy jednorazowego sprzętu medycznego

2020-12-22

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i konsumpcyjnych

2020-12-21

Czytaj

Dostawy sukcesywne leków – FZP.261.32.2020

2020-12-21

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy oleju napędowego

2020-12-09

Czytaj

Sukcesywne dostawy odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do ww. badań – FZP.261.30.2020

2020-12-04

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu ultrasonograficznego

2020-12-02

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatów ultrasonograficznych

2020-11-17

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy artykułów higienicznych

2020-11-16

Czytaj

Dostawy materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych – FZP.261.26.2020

2020-11-13

Czytaj

Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego

2020-10-30

Czytaj

Sukcesywne dostawy odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów do ww. badań

2020-10-27

Czytaj

Dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

2020-10-19

Czytaj

Dostawy sukcesywne leków

2020-10-07

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

2020-09-22

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pościeli, odzieży operacyjnej i obłożeń jednorazowych

2020-08-27

Czytaj

Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

2020-08-25

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy owoców i warzyw

2020-08-03

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pościeli odzieży operacyjnej i obłożeń jednorazowych

2020-07-06

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pralniczych

2020-07-01

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy środków dezynfekcyjnych

2020-06-18

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pościeli, odzieży operacyjnej i obłożeń jednorazowych

2020-06-17

Czytaj

Sukcesywne dostawy odczynników do badań biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do ww. badań – FZP.261.13.2020

2020-06-15

Czytaj

Dostawy sukcesywne leków – 261.12.2020

2020-05-19

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pościeli, odzieży operacyjnej i obłożeń jednorazowych

2020-05-15

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy środków dezynfekcyjnych

2020-05-04

Czytaj

Sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów do badań z zakresu koagulologii oraz sukcesywne dostawy odczynników i akcesoriów do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów do ww. badań

2020-04-24

Czytaj

Świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego

2020-03-10

Czytaj

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 roku

2020-02-21

Czytaj

Dostawy implantów ortopedycznych i materiałów zużywalnych w przypadku złamań

2020-02-20

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy naczyń jednorazowych i wyrobów z folii

2020-02-13

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy taśm i siatek do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu – Znak Sprawy FZP.261.6.2020

2020-02-12

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

2020-02-10

Czytaj

Sukcesywne dostawy odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów do ww. badań

2020-02-05

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy taśm i siatek do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu

2020-01-30

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych i konsumpcyjnych

2020-01-28

Czytaj

Dostawy gwoździ odpiętowych

2019-11-26

Czytaj

USŁUGA UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PŁOŃSKU SIWZ NR FZP.261.20.2019

2019-10-25

Czytaj

Dostawy sukcesywne artykułów spożywczych – Znak sprawy FZP.261.18.2019

2019-10-16

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawy oleju napędowego

2019-10-08

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy akcesoriów do tomografii komputerowej oraz zabiegów urologicznych

2019-09-25

Czytaj

Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym

2019-09-25

Czytaj

Dostawy sukcesywne artykułów spożywczych

2019-08-29

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy elementów systemu próżniowego pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do O.B

2019-08-26

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odzieży operacyjnej i pościeli

2019-07-03

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków

2019-07-02

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pralniczych

2019-06-27

Czytaj

Zakup sprzętu i aparatury medycznej – Znak sprawy 261.9.2019

2019-06-25

Czytaj

Dostawa fabrycznie nowych ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym

2019-05-31

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odzieży operacyjnej i pościeli

2019-05-29

Czytaj

Zakup sprzętu i aparatury medycznej

2019-04-08

Czytaj

Dostawy sukcesywne płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia

2019-04-08

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego

2019-03-29

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pralniczych

2019-01-30

Czytaj

Dostawy sukcesywne materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych

2019-01-30

Czytaj

Dostawy chirurgicznych materiałów szewnych

2018-11-28

Czytaj

Ogłoszenie o wszczęciu procedury dialogu technicznego

2018-11-06

Czytaj

Sukcesywne dostawy odczynników do badań wraz z dzierżawą analizatorów

2018-10-25

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy jednorazowego sprzętu medycznego

2018-10-17

Czytaj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2023 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth