Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odzieży operacyjnej i pościeli

2019-07-03

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków

2019-07-02

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pralniczych

2019-06-27

Czytaj

Zakup sprzętu i aparatury medycznej – Znak sprawy 261.9.2019

2019-06-25

Czytaj

Dostawa fabrycznie nowych ambulansów typu C wraz z wyposażeniem medycznym

2019-05-31

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odzieży operacyjnej i pościeli

2019-05-29

Czytaj

Zakup sprzętu i aparatury medycznej

2019-04-08

Czytaj

Dostawy sukcesywne płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia

2019-04-08

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego

2019-03-29

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pralniczych

2019-01-30

Czytaj

Dostawy sukcesywne materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych

2019-01-30

Czytaj

Dostawy chirurgicznych materiałów szewnych

2018-11-28

Czytaj

Ogłoszenie o wszczęciu procedury dialogu technicznego

2018-11-06

Czytaj

Sukcesywne dostawy odczynników do badań wraz z dzierżawą analizatorów

2018-10-25

Czytaj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy jednorazowego sprzętu medycznego

2018-10-17

Czytaj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2019 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth