Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Zamówienia publiczne

Dostawy sukcesywne leków i produktów farmaceutycznych, DZP/261/17/2021

2021-10-29

adres subdomeny: https://szpitalplonsk.ezamawiajacy.pl
– Platforma eZamawiający, która umożliwi Wykonawcom składanie ofert na drodze elektronicznej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Udostępniający: Marzena Car-Dul

Wytwarzający: Marzena Car-Dul

Czas udostępnienia: 2021-10-29

Czas wytworzenia: 2021-10-29

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-03, godz: 10:19

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2024 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth