Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZPITALA W PŁOŃSKU

Zobacz również:

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Płońsku realizuje inwestycje, której przedmiotem jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku „E” szpitala w Płońsku w ramach projektu „Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szpitala w Płońsku”.

Obecnie realizowany jest zakres podstawowy inwestycji obejmujący m.in.:

  • wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
  • docieplenie elewacji,
  • budowę konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne,
  • termomodernizację dachu
  • wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Wartość prac zaplanowanych do realizacji w ramach zakresu podstawowego wynosi 11 316 000,00 zł, w tym 3 463 564,23 zł stanowią środki unijne.

Przewiduje się, w ramach prawa opcji, realizację robót budowlanych obejmujących m.in.:

  • przebudowę ścian działowych,
  • wykonanie okładzin ściennych i podłogowych,
  • biały montaż,
  • roboty wykończeniowe,
  • przebudowę oraz wyposażenie kuchni szpitalnej.

Realizacja projektu w ramach prawa opcji uzależniona jest od możliwości pozyskania przez SPZZOZ w Płońsku środków finansowych. Wartość zaplanowanych robót w ramach prawa opcji wynosi 12 258 000 zł.

Łącznie inwestycja pochłonie 23 574 000,00 zł. Planowany termin ukończenia prac to październik 2023 r.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2022 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth