Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Udostępnienie informacji

Zgodnie z art. 8 ust. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) informacje nieudostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej można uzyskać w siedzibie głównej SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul. Henryka Sienkiewicza 7 w Płońsku:

  • na tablicach informacyjnych komórek organizacyjnych SPZZOZ w Płońsku ,
  • na pisemny wniosek złożony w sekretariacie Szpitala (budynek ).

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2015.2058).

  1. Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
  2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP może być udostępniona na wniosek zainteresowanego, z zastosowaniem poniższych zasad:
  • udostepnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
  • udostepnienie informacji następuje w sposób i formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, jakimi dysponuje Szpital to uniemożliwiają.

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej można złożyć:

Udostępniający: MHAdmin

Wytwarzający: MHAdmin

Czas udostępnienia: 2018-11-30

Czas wytworzenia: 2018-11-30

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-29, godz: 9:33

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2022 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth