Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Przedmiot działalności

Celem działania SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku jest:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu chorób: promocję zdrowia i edukację zdrowotną;
 2. Realizowanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów lub potrzeb SPZZOZim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
 3. SPZZOZ udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
 • leczenia szpitalnego dla osób potrzebujących całodobowych, kompleksowych świadczeń zdrowotnych polegających na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji;
 • pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia i zagrożenia życia;
 • całodobowej opieki długoterminowej, pielęgnacyjnej i opiekuńczej w ramach zakładu opiekuńczo-leczniczego;
 • rehabilitacji leczniczej ambulatoryjnej i stacjonarnej;
 • diagnostyki i terapii psychologicznej i psychiatrycznej;
 • podstawowej opieki zdrowotnej;
 • transportu sanitarnego;
 • profilaktycznych programów zdrowotnych;
 • badań diagnostycznych;
 1. SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku udziela świadczeń zdrowotnych określonych w ust. 3 § 1 bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w umowach z dysponentami środków i za indywidualną odpłatnością.
 2. W celu zapewnienia kompleksowej diagnostyki w procesie leczenia, pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku zawiera stosowne umowy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

Udostępniający: MHAdmin

Wytwarzający: MHAdmin

Czas udostępnienia: 2018-11-30

Czas wytworzenia: 2018-11-30

Ostatnia aktualizacja: 2018-11-30, godz: 1:05

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2021 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth