Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Majątek

Dane bilansowe na dzień – 31.12.2019 r.

Wartość funduszu założycielskiego wynosi                              – 13 752 299,76zł

Aktywa trwałe                                                            – 82 207 691,22 zł

  1. Wartości niematerialne i prawne                                       – 1 706 098,17 zł
  2. Środki trwałe                                                            – 80 501 593,05 zł   tym:
  • Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                   – 46 746 707,13 zł
  • Grunty                                                                   – 1 139 843,74 zł
  • Urządzenia techniczne i maszyny                                      – 4 370 121,86 zł
  • Środki transportu                                                        – 3 812 671,44 zł
  • Inne środki trwałe                                                       – 24 082 860,93 zł
  • Środki trwałe w budowie                                               – 349 387,95 zł
  • Inwestycje długoterminowe                                             – 0,00 zł

Udostępniający: MHAdmin

Wytwarzający: MHAdmin

Czas udostępnienia: 2018-11-30

Czas wytworzenia: 2018-11-30

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-27, godz: 1:39

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2022 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth