Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Majątek

Dane bilansowe na dzień – 31.12.2016 r.

Wartość funduszu założycielskiego wynosi – 14 041 136,61 zł

Aktywa trwałe – 44 818 466,49 zł

  1. Wartości niematerialne i prawne – 310 329,00 zł
  2. Środki trwałe – 44 345 059,28 zł   tym:
  • Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 36 575 081,97 zł
  • Grunty –  1 141 427,74 zł
  • Urządzenia techniczne i maszyny – 1 733 102,27 zł
  • Środki transportu – 401 804,07 zł
  • Inne środki trwałe – 4 493 643,23 zł
  • Środki trwałe w budowie – 163 078,21 zł
  • Inwestycje długoterminowe – 0 zł

Udostępniający: MHAdmin

Wytwarzający: MHAdmin

Czas udostępnienia: 2018-11-30

Czas wytworzenia: 2018-11-30

Ostatnia aktualizacja: 2018-11-30, godz: 1:05

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2021 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth