Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Zasady przyjęć do poradni specjalistycznych

1. Na wizytę do lekarza zapisy są prowadzone w godzinach pracy rejestracji:
od poniedziałku do piątek w godzinach od 7.00 do 16.00
oraz w wtorek, środę i czwartek od 7.00 do 18.00

2. Rejestracja telefoniczna czynna pn. – pt. 7.30-14.30

Tel: 23 662-25-65

3. Zapisy odbywają się:

 • telefonicznie
 • za pośrednictwem innej osoby.

4. Dokumenty wymagane podczas rejestracji:

 • Dowód osobisty
 • Oryginał skierowania do poradni specjalistycznej
 • Aktualną legitymację ubezpieczeniową,
 • NIP zakładu pracy

Ważne informacje

5. Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom w terminach z nimi uzgodnionymi.

6. Pacjenci zapisywani są w kolejności zgłoszeń, jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, termin jego realizacji jest uzgadniany z pacjentem w rejestracji następnie pacjent umieszczony jest na liście oczekujących.

7. Pacjent jest obowiązany dostarczyć skierowanie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zapisu – pod rygorem skreślenia z listy.

8. SKIEROWANIE jest niezbędne w przypadku kiedy Pacjent zgłasza się do poradni:- po raz pierwszy, lub- po raz kolejny, ale z innym problemem zdrowotnym, lub- po upływie 730 dni od daty ostatniej wizyty,

9. W przypadku rezygnacji pacjenta z oczekiwania – oryginał skierowania zwraca się pacjentowi.

10. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią realizację świadczenia w terminie ustalonym, pacjent jest informowany o zmianie terminu – w każdy dostępny sposób.

11. Świadczenia w poradniach specjalistycznych zakontraktowanych przez NFZ w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) udzielane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowanie nie jest wymagane do: ginekologa i położnika, onkologa,  psychiatry, wenerologa.

12. Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością:

 • kobiety w ciąży,
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Udostępniający: MHAdmin

Wytwarzający: MHAdmin

Czas udostępnienia: 2018-11-30

Czas wytworzenia: 2018-11-30

Ostatnia aktualizacja: 2021-08-13, godz: 8:20

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2022 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth