Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Oferty pracy

Oferty pracy dla lekarzy

2022-03-29

Czytaj

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OFERT PRACY DLA LEKARZY W CELU REALIZOWANIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO W TRYBIE REZYDENTURY

2022-03-07

Czytaj

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OFERT PRACY DLA LEKARZA SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ

2022-03-07

Czytaj

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OFERT PRACY DLA LEKARZA SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

2022-03-07

Czytaj

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OFERT PRACY DLA LEKARZA SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE KARDIOLOGII

2022-03-07

Czytaj

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OFERT PRACY DLA LEKARZA SPECJALISTĘ W DZIEDZINIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ

2022-01-10

Czytaj

Ogłoszenie w sprawie pracy Pielęgniarki/Pielęgniarza w Zespole Poradni Specjalistycznych i Ambulatorium Ogólnego

2021-12-29

Czytaj

Ogłoszenie w sprawie pracy Pielęgniarki/Pielęgniarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym

2021-06-14

Czytaj

Ogłoszenie w sprawie pracy Pielęgniarki/Pielęgniarza w Oddziale Chirurgicznym z Pododdziałem Urologicznym

2021-06-14

Czytaj

Ogłoszenie w sprawie pracy Pielęgniarki/Pielęgniarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

2021-06-14

Czytaj

Ogłoszenie w sprawie pracy Pielęgniarki/Pielęgniarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii/Blok Operacyjny

2021-06-14

Czytaj

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OFERT PRACY DLA KOORDYNATORA I LEKARZY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

2021-05-27

Czytaj

Ogłoszenie w sprawie pracy Pielęgniarki/Pielęgniarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

2021-01-12

Czytaj

Ogłoszenie w sprawie pracy Pielęgniarki Epidemiologicznej/ Pielęgniarza Epidemiologicznego

2021-01-12

Czytaj

Ogłoszenie w sprawie pracy Diagnosty Laboratoryjnego w Pracowni Mikrobiologii

2020-11-09

Czytaj

Ogłoszenie w sprawie pracy dla Położnych i Pielęgniarek

2020-06-04

Czytaj

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OFERT PRACY

2020-02-17

Czytaj

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OFERT PRACY DLA LEKARZA W PORADNI

2020-02-17

Czytaj

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OFERT PRACY DLA LEKARZA NA ODDZIAŁACH

2020-02-17

Czytaj

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OFERT PRACY DLA LEKARZA W DPD I NPL

2020-02-17

Czytaj

Informacja o wyborze Partnerów – moduł dotyczący otyłości

2019-12-04

Czytaj

Informacja o wyborze Partnerów – moduł dotyczący chorób kręgosłupa

2019-12-04

Czytaj

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OFERT PRACY DLA LEKARZA PSYCHIATRY I DIABETOLOGA

2019-11-08

Czytaj

2. OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU PARTNERA (MODUŁ DOTYCZĄCY OTYŁOŚCI)

2019-11-04

Czytaj

1. OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU PARTNERA (MODUŁ DOTYCZĄCY CHORÓB KRĘGOSŁUPA)

2019-11-04

Czytaj

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT PRACY PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH I RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

2019-09-12

Czytaj

OGŁOSZENIE SPRAWIE KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE LEKARZY

2019-05-21

Czytaj

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OFERT PRACY TECHNIKÓW RADIOLOGII

2019-03-18

Czytaj

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT PRACY PIELĘGNIAREK, RATOWNIKÓW i TECHNIKÓW RADIOLOGII

2019-03-14

Czytaj

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT PRACY PIELĘGNIAREK NA BLOKU OPERACYJNYM

2019-03-07

Czytaj

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT NA ZAMÓWIENIE OFERT UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

2019-02-26

Czytaj

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT NA ZAMÓWIENIE OFERT UMÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

2019-01-28

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul. Sienkiewicza 7, tel. 0 23 661 38 37 przez lekarzy w: Oddziale Dziecięcym Nocnej Pomocy Lekarskiej Zakładzie Radiologii Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Czytaj

SPZZOZ zatrudni lekarza rezydenta lub lekarza w trakcie specjalizacji z pediatrii

2018-11-11

OGŁOSZENIE Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7, zatrudni: lekarza rezydenta lub lekarza w trakcie specjalizacji z pediatrii. Posiadamy akredytację w pediatrii. Kontakt: Sekretariat Dyrekcji 23 662 32 14, Dział Kadrowo- Płacowy 23 661 38 37.

Czytaj

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne

2018-08-23

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Czytaj

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne

2018-07-19

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Czytaj

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne

2018-06-26

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Czytaj

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne

2018-06-15

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Czytaj

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul. Sienkiewicza 7, tel. 0 23 661 38 37 z zakresu świadczenia usług do udzielania świadczeń zdrowotnych przez :

2018-06-14

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne

Czytaj

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

2018-06-07

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Czytaj

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul. Sienkiewicza 7, tel. 0 23 661 38 37

2018-05-29

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Czytaj

SPZZOZ zatrudni Położne

2018-05-16

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zatrudni: Położne

Czytaj

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne

2018-05-07

OGŁOSZENIE w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul. Sienkiewicza 7

Czytaj

SPZZOZ poszukuje osób na stanowisko kucharz/kucharka

2018-04-19

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego poszukuje osób na stanowisko kucharz/kucharka

Czytaj

SPZZOZ poszukuje 2 osób na staż na stanowisku pozostali pracownicy obsługi biurowej

2018-03-15

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego poszukuje 2 osób na staż na stanowisku pozostali pracownicy obsługi biurowej

Czytaj

SPZZOZ poszukuje osoby na stanowisku technik farmacji na staż, bądź po stażu

2018-03-11

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego poszukuje osoby na stanowisku technik farmacji na staż, bądź po stażu.

Czytaj

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2022 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth