Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Rejestry

SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku prowadzi następujące rodzaje rejestrów:

 • rejestr zarządzeń dyrektora,
 • rejestry skarg i wniosków,
 • centralny rejestr umów,
 • rejestr kontroli,
 • rejestr transportów międzyszpitalnych,
 • rejestr darowizn finansowych i rzeczowych,
 • rejestr polis ubezpieczeniowych,
 • rejestr wniosków o wydanie nagrania- monitoring wizyjny,
 • rejestr wykonanych kopii- monitoring wizyjny
 • rejestr zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp,
 • rejestr zamówień publicznych poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp,
 • rejestr pieczęci służbowych

 

Rejestry medyczne:

 • składnica dokumentacji medyczne;
 • rejestr i ewidencja świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w SPZZOZ w Płońsku w systemach informatycznych Rejest Usług Medycznych i Medicus;
 • księga noworodków;
 • księga główna przyjęć i wypisów;

Ze względu na ochronę danych osobowych i tajemnicę medyczną nie wszystkie rejestry podlegają udostępnieniu. Szczegółowe informacje na temat udostępnienia informacji mozna uzyskać w zakładce UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Udostępniający: MHAdmin

Wytwarzający: MHAdmin

Czas udostępnienia: 2018-11-30

Czas wytworzenia: 2018-11-30

Ostatnia aktualizacja: 2022-04-25, godz: 8:25

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2022 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth