Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Kierownictwo

p .o. Dyrektora  lek. Marcin Ozdarski

 

Z-ca Dyr. ds. Administracyjno-Gospodarczych mgr inż. Franciszek Makowski

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Zootechniczny

Tytuł naukowy

 • Magister inżynier zootechnik

Dodatkowe kwalifikacje

 • Kurs z zakresu zarządzania nieruchomościami

Doświadczenie zawodowe

 • 1973-1979 Kierownik Państwowego Gospodarstwa Rolnego- Kombinatu Rolnego „WARMIA” w Dobrym Mieście
 • 1979-1981 Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Starosiedlcach.
 • 1981-1989 Z-ca Dyrektora ds.Produkcji Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Dobrym Mieście
 • 1989-1991 Dyrektor Kombinatu Rolnego „WARMIA” w Dobrym Mieście
 • 1991-1992 Kierownik Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej w Dobrym Mieście
 • 1992-1999 Z-ca Dyrektora Gospodarstwa Ogrodniczego „EKO Mysiadło
 • 2000-2001 Dyrektor „PLANT-MAN” Sp.z o.o. w Słupsku
 • 1. IV.2001 Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno -Gospodarczych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku

 

Z-ca Dyr. ds. Opieki Zdrowotnej w SP ZZOZ w Płońsku lek. med. Marek Gołębiowski

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie

Specjalista w zakresie

 • Chirurgii ogólnej st.II

Dodatkowe kwalifikacje

Kursy:

 • Zasady bezpiecznego stosowania krwi i jej składników

Doświadczenie zawodowe

 • 1. 11.1981 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
 • 1. 04.2015 Z-ca Dyrektora ds.Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Udostępniający: MHAdmin

Wytwarzający: MHAdmin

Czas udostępnienia: 2018-11-30

Czas wytworzenia: 2018-11-30

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-08, godz: 10:53

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2020 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth