Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Oddział Kardiologiczny

W Oddziale Kardiologicznym poza diagnostyką medyczną wykonujemy (bezpośrednio w oddziale lub w wyodrębnionych pracowniach diagnostycznych Szpitala)- diagnostykę specjalistyczną:

 • badania elektrokardiograficzne(EKG)
 • badania echokardiograficzne(Echo serca CD-CD naczyń krwionośnych żylnych i tętniczych)
 • badania ultrasonograficzne(USG)
 • próby wysiłkowe na bieżni ruchomej
 • badania metodą Holtera (a) przy zaburzeniach rytmu serca, (b)Holter ciśnieniowy przy diagnostyce nadciśnienia tętniczego.
 • badania radiologiczne (RTG, tomografia komputerowa(CT)

W oddziale kardiologicznym wykonuje się pełny komplet zabiegów właściwych dla tego typu oddziału min: elektroterapię w leczeniu zaburzeń rytmu (kardiowersja elektryczna/ defibrylacja) i w zaburzeniach przewodnictwa( stymulacja zewnętrzna serca i endokawitarna). Biopsje diagnostyczne, leczenie itp.

W oddziale znajduje się 20 łóżek w pięciu salach chorych oraz 4 łóżka w Ośrodku Intensywnej Opieki Kardiologicznej.

Świadczenia medyczne zgodne z katalogiem szpitalnym:

 • Kwalifikacje i dyskwalifikacje do badań inwazyjnych i leczenia zabiegowego (chirurgicznego)
 • Hospitalizacja przed przekazaniem do ośrodka o wyższej referencyjności
 • Hospitalizacja celem oceny skutków i ewentualnej modyfikacji leczenia
 • Zakrzepica naczyniowa – diagnostyka i leczenie
 • Zapalenie wsierdzia – diagnostyka i leczenie
 • Obrzęk płuc – diagnostyka i leczenie
 • Leczenie trombolityczne TPA
 • Zatorowość płuca – diagnostyka i leczenie
 • Przetaczanie koncentratów krwi i płynów krwiozastępczych
 • Nieinwazyjna diagnostyka w kierunku zawału serca i niestabilnej choroby wieńcowej
 • Ostre zespoły wieńcowe – diagnostyka i leczenie
 • Nadciśnienie tętnicze – diagnostyka i leczenie
 • Nadciśnienie tętnicze wtórne – diagnostyka i leczenie
 • Zaburzenia rytmu przewodzenia – diagnostyka i leczenie
 • Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia – diagnostyka i leczenie

Personel:

Koordynator: lek. Agnieszka Kaźmierczak – specjalista chorób wewnętrznych

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Justyna Stankowska – Fraczek

Lokalizacja:
Oddział znajduje się na pierwszym pietrze w budynku A

Kontakt:
Centrala tel.: 023 661 34 00
Gabinet lekarski wew. 397
Dyżurka pielęgniarek wew. 318
Sala „R” wew. 414

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

Fundusze UE
© Copyright 2021 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth