Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Aktualności

Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)

2019-07-23

Miło nam poinformować, że SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku uczestniczy w projekcie „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)”.

Projekt zakłada implementację jednolitych zasad w zakresie przeprowadzenia segregacji medycznej. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, a jednocześnie poprawi komfort pracy personelu medycznego. Ponadto celem projektu jest usprawnienie pracy SOR w celu zwiększenia efektywność ci świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W ramach projektu zostanie zakupione:

  1. Fabrycznie nowe urządzenia do systemów kolejkowych, wdrożenie oprogramowania pozwalającego na przeprowadzenie segregacji medycznej oraz startującego praca systemów wraz z modułami do generowania raportów i analiz, przeprowadzenie testów poprawności działania systemów (z uwzględnieniem kompatybilności z systemem segregacji medycznej oraz kardiomonitorami) i szkolenie dla operatorów i administratorów,
  2. Licencje na wykorzystanie systemu segregacji medycznej wraz ze szkoleniami dla personelu medycznego,
  3. Fabrycznie nowe kardiomonitory, wdrożenie oprogramowania pozwalającego na export danych do karty segregacji medycznej.

Przedsięwzięcie będzie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Wnioskodawcą projektu jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Za koordynację  prac związanych z projektem będzie odpowiadać:

  1. Lekarz Justyna Sieklucka – Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

a za koordynację prac technicznych:

  1. Informatyk Jacek Tołwiński.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2021 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth