Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

zporr

Projekt „Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku”

2015-09-01

W dniu 23.06.2009r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna, wspófinansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Sprzęt objęty dofinansowaniem wyżej wymienionego programu

1.Analizator Omini C – Labolatorium Diagnostyczne
2.Zestaw do elektrofortezy – Labolatorium Diagnostyczne
3.Mikroskop Olympus – Labolatorium Diagnostyczne
4.Kardiomonitor FX2000P – Oddział Anestezjologi i Intensywnej Terapii
5.Aparat RTG – Zakład Diagnostyki Obrazowej
6.Pompy infuzyjne 2szt. – Oddział Internistyczny
7.Pompy infuzyjne 2szt. – Oddział Noworodkowy

Ogółem kwota dofinansowania 265 653,57 zł tj. 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu :„Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku”

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

Fundusze UE
© Copyright 2023 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth