Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

rpowm

Modernizacja budynku A

2016-03-31

Modernizacja budynku A

W dniu 31.07.2009r. została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu „Dostosowanie Szpitala w Płońsku do obowiązujących standardów i wymogów poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącego obiektu – budynek A”

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO W RAMACH
PRIORYTETU VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”
DZIAŁANIA 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia”
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Poniższa galerie zdjęć przedstawia stan szpitala (budynku „A”) na dzień 1-go Lipca 2009r.

Poniższa galerie zdjęć przedstawia stan modernizacji szpitala na dzień 1-go października 2009r.

Poniższa galerie zdjęć przedstawia wizytację z dnia 08.01.2010r. Pana Adama Struzika Marszałka woj. Mazowieckiego w modernizowanej części Szpitala Płońskiego

Poniższa galerie zdjęć przedstawia stan modernizacji szpitala na dzień 21-go stycznia 20010r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

Fundusze UE
© Copyright 2024 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth