Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

rpowm

E – usługi w służbie zdrowia

2015-08-24

Projekt pn:  E – usługi w służbie zdrowia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,  Priorytet II   Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza,  Działanie  2.2.  Rozwój e-usług.

Beneficjent:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ulica Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk

Całkowita wartość projektu wynosi: 6 288 032,39 PLN
Całkowite koszty  niekwalifikowane  wynikające z działalności komercyjnej wynoszą: 182 750,88 PLN.
Całkowite koszty kwalifikowalne wynoszą: 6 105 281,51 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  wynosi: 5 189 489,28 PLN, co stanowi 85,00 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

Okres realizacji projektu: od:  2012-08-13 do:  2015-07-31.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku zrealizował  projekt  pn: „E – usługi w służbie zdrowia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,  Priorytet II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2 Rozwój e-usług. Na dofinansowanie przedmiotowego projektu  została podpisana w dniu 29 lipca 2013 roku  Umowa Nr  RPMA.02.02.00-14-024/12-00.

Projekt pn: „E-usługi w służbie zdrowia” został zrealizowany w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku oraz w powiecie Płońskim.

W ramach projektu została rozbudowana sieć teleinformatyczna LAN w gabinetach lekarskich, w dyżurkach pielęgniarskich, sekretariatach oddziałów, pracowniach diagnostycznych i w pomieszczeniach biurowych. Został zastosowana technologia światłowodowa pomiędzy punktami dystrybucyjnymi sieci LAN.

Została utworzona  na terenie Szpitala również bezprzewodowa sieć WiFi z której mogą bezpłatnie korzystać Pacjenci oraz osoby odwiedzające.

W ramach projektu został zainstalowany sprzęt teleinformatyczny :Serwery, Macierze, Terminale, Zestawy komputerowe, Tablety, Switche, PIAPY, drukarki, skanery, czytniki kodów kreskowych, czytniki kartmagnetycznych. (na oddziałach szpitalnych w poradniach specjalistycznych oraz pomieszczeniach biurowych.

Zostały zmodernizowane 2 serwerownie w dwóch budynkach Szpitala w budynku Administracji oraz w budynku A Szpitala. Serwerownie zostały wyposażone w elektroniczną kontrolę dostępu (zamek otwiera się poprzez czytnik linii papilarnych)

W ramach projektu na oddziałach szpitalnych został zainstalowany system przywoławczy personelu medycznego do pacjenta oraz zintegrowany z telefonami Wifi.

Beneficjent w ramach projektu wdrożył zintegrowany system informatyczny (HIS) składający się z modułów izba przyjęć, ruch chorych, oddziały szpitalne, zakażenia szpitalne, apteka wraz z apteczkami oddziałowymi, identyfikacja pacjenta, blok operacyjny, trakt porodowy, przychodnia, RIS, PAKS, centralna sterylizatornia, analiza i statystyka medyczna wraz z modułem rozliczeń, moduł finansowo księgowy (wraz z aplikacjami takimi jak: środki trwałe, rozliczanie kosztów, inwentaryzacja, elektroniczna bankowość, magazyny, e-faktury), system kadrowo-płacowy, moduł żywienia, zamówienia publiczne, zarządzanie jakością, system informowania kierownictwa.

W ramach projektu zostały wdrożone dwa obiegi dokumentacji elektronicznej : dokumentacji medycznej oraz dokumentacji administracyjnej, wdrożono również podpis elektroniczny dla pracowników szpitala.

W ramach projektu e-usługi w służbie zdrowia ucyfrowiono Zakład Diagnostyki Obrazowej co dało efekt otrzymywania zdjęć RTG w cyfrowej postaci.

W ramach zadaniach projektu wdrożono 7 e-usług dla pacjentów w postaci: e-rejestracja do przychodni, epowiadomienia, e-badania; e-edukacja, e-pacjent, e-wykaz badań, e-konsultacje z personelem medycznym oraz 5 e-usług dla personelu szpitala takie jak: e-faktury, e-radiologia, e-statystyki, e-konsultacje dla lekarzy, e-archiwizacja.W ramach tego projektu zostały również wdrożone 3 e-usługi takie jak: e-translator, e-opieka, e-monitoring.

Beneficjent w ramach projektu zainstalował 16 Piap-ów (kiosków informacyjnych) na terenie powiatu Płońskiego, Kioski informacyjne umożliwiają korzystanie z e-usług takich jak e-rejestracja, e-badania, e-powiadomienia, e-konsultacje z personelem medycznym, e-wykaz badań, e-edukacja, e-pacjent oraz posiadają bezpłatny dostęp do internetu. Piap-y są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (elektroniczna regulacja wysokości)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej wdrożył portal internetowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych :Generator mowy polskiej, Mechanizm wyświetlania treści (zmiana kontrastu, wielkości wyświetlanej czcionki)

Projekt można rozbudowywać o nowe funkcjonalności, urządzenia, moduły oprogramowania, użytkowników. Aktualnie projekt jest w fazie trwałości projektu.

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

Fundusze UE
© Copyright 2024 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth