Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

rpowm

E – usługi w służbie zdrowia

2015-08-24

Projekt pn:  E – usługi w służbie zdrowia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,  Priorytet II   Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza,  Działanie  2.2.  Rozwój e-usług.

Beneficjent:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, ulica Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk

Całkowita wartość projektu wynosi: 6 288 032,39 PLN
Całkowite koszty  niekwalifikowane  wynikające z działalności komercyjnej wynoszą: 182 750,88 PLN.
Całkowite koszty kwalifikowalne wynoszą: 6 105 281,51 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  wynosi: 5 189 489,28 PLN, co stanowi 85,00 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

Okres realizacji projektu: od:  2012-08-13 do:  2015-07-31.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

Fundusze UE
© Copyright 2020 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth