Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Aktualności

Szpital Węzłowy – Szczepienia personelu przeciw COVID-19

2020-12-21

Szpital Węzłowy – Szczepienia personelu przeciw COVID-19

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował na stronie internetowej www.nfz.gov.pl informację na temat listy szpitali „węzłowych”, w których będzie szczepiony personel przeciw COVID-19.

Szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także personel innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek. Na zgłoszenia podmiotów medycznych czekamy do dnia 28 grudnia 2020 r.

W związku z wyznaczeniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku  jako szpitala „węzłowego”, tzn. podmiotu, w którym będą wykonywane szczepienia personelu oraz szczepienia personelu innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek. Podmioty zainteresowane zaszczepieniem w SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku swoich pracowników proszone są  o przesłanie zgłoszeń podmiotów na adres mailowy: abalcerska@szpitalplonsk.pl

Koordynatorem ds. szczepień w naszym szpitalu jest: Pani Agata Balcerska

Nr telefonu do kontaktu : 664 877 111

Zgłoszenie

Zgłoszenie powinno być zgodne z formularzem zgłoszenia na szczepienie i powinno zawierać nazwę i adres podmiotu, REGON, dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz numery PESEL zgłaszanych pracowników a także skan zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z załączonym wzorem poniżej).

Na zgłoszenia podmiotów medycznych czekamy do dnia 28 grudnia 2020 r. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2021 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth