Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Aktualności

PORÓD RODZINNY w SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

2020-07-07

PORÓD RODZINNY

w SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

 

W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pacjentkom Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, ich dzieciom oraz opiekującemu się nimi personelowi, osoba towarzysząca w trakcie porodu musi spełnić następujące warunki:

  • Posiadanie negatywnego wyniku badania techniką RT-PCR w kierunku Sars-Cov-2 nie starszego niż 5 dni (120 godzin), licząc od momentu pobrania wymazu. Nie akceptujemy wyników wykonanych inna techniką lub starszych. (Naszym pacjentkom pobieramy wymazy w kierunku SARS-COV-2 w Szpitalu).
  • Poddanie się pomiarowi temperatury metodą bezdotykową w Położniczej Izbie Przyjęć.
  • Wypełnienie ankiety epidemiologicznej.
  • Osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu musi nosić maskę chirurgiczną (lub z filtrem HEPA) i rękawiczki: ma obowiązek zapewnienia własnych środków ochrony indywidualnej – masek i rękawiczek (koniecznie okazać przy przyjęciu min. 1 opakowanie rękawiczek i min. 6 sztuk masek, które musza być zmienione co 4 godziny).
  • Osoba towarzysząca przebywa (wraz z rodzącą) wyłącznie w pojedynczej, indywidualnej Sali Porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny.
  • Osoba towarzysząca może zostać wpuszczona w momencie rozpoczęcia porodu i musi opuścić Oddział w ciągu 2 godzin po porodzie lub niezwłocznie na polecenie personelu medycznego.
  • Osoby pozostające w kwarantannie, w trakcie izolacji domowej lub spełniające kryteria podejrzenia o zakażenie Covid-19 nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2021 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth