Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Cenniki usług medycznych

Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym

Lp. Rodzaj badania Cena
1. Osobodzień w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym 80,00

Cennik Porad

Lp. Rodzaj badania Cena
1. Porada kardiologiczna za usługi medyczne związane z opieką medyczną 140,00 netto
2. Porada kardiologiczna za usługi medyczne nie związane z opieką medyczną 140,00 brutto
3. Porada diabetologiczna za usługi medyczne związane z opieką medyczną 130,00 netto
4. Porada diabetologiczna za usługi medyczne nie związane z opieką medyczną 130,00 brutto
5. Porada dietetyczna za usługi medyczne związane z opieką medyczną 120,00 netto
6. Porada dietetyczna za usługi medyczne nie związane z opieką medyczną 120,00 brutto
7. Porada gastroenterologiczna za usługi medyczne związane z opieką medyczną 130,00 netto
8. Porada gastroenterologiczna za usługi medyczne nie związane z opieką medyczną 130,00 brutto

Cennik wydruku kliszy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Lp. Rodzaj badania Cena
1. Wydruk na kliszy badania RTG 15,00
2. Wydruk na kliszy badania mammograficznego 25,00

Cennik konsultacji w poradni neurologicznej

Lp. Rodzaj badania Cena
1. Konsultacja w Poradni Neurologicznej - komercyjnej za usługi medyczne związane z opieką medyczną 140,00 netto
2. Konsultacja w Poradni Neurologicznej za usługi medyczne nie związane z opieką medyczną 140,00 brutto

Cennik badań bronchoskopowych

Lp. Rodzaj badania Cena
1. Spirometria dla kontrahentów i osób prywatnych 40,00
2. Bronchoskopia dla kontrahentów 250,00
3. Badanie histopatologiczne 150,00

Cennik badań RTG

Lp. Rodzaj badania Cena
1. RTG palca 30,00
2. RTG nosa 30,00
3. RTG zęba 25,00
4. RTG żeber 35,00
5. RTG celowane siodełka tureckiego 35,00
6. RTG oczodołów (AP) 35,00
7. RTG żuchwy, łuków jarzmowych 1 projekcja 35,00
8. RTG dłoni, przedramienia, nadgarstek, staw łokciowy 35,00
9. RTG ramienia 1 projekcja 35,00
10. RTG podudzia 1 projekcja 35,00
11. RTG kości udowej 1 projekcja 35,00
12. RTG stawu kolanowego, stawu skokowego ,stopy, kości piętowej 35,00
13. RTG stawu biodrowego 35,00
14. RTG nosogardzieli 35,00
15. RTG zatok 35,00
16. RTG stawu barkowego 1 projekcja 35,00
17. RTG łopatki 1 projekcja 35,00
18. RTG szyjnego 1 projekcja 35,00
19. RTG kręgu szczytowo-obrotowego 40,00
20. RTG Stawu krzyzowo - biodrowego 40,00
21. RTG mostka, stawu mostkowo-obojczykowego,obojczyka 40,00
22. Zdjęcie miednicy małej 35,00
23. Półosiowe czaszki (Towna) 45,00
24. Czaszki 40,00
25. Stawy kolanowe porównawcze 1 projekcja 35,00
26. RTG klatki piersiowej 45,00
27. RTG klatki piersiowej boczne 45,00
28. RTG przeglądowe jamy brzusznej 50,00
29. RTG Kręgosłupa Th - L ( AP) 55,00
30. RTG miednicy, stawów biodrowych 45,00
31. RTG klatki piersiowej z barytem 55,00
32. RTG ramienia, podudzia, uda 2 projekcje 50,00
33. RTG stawu barkowego 2 projekcje 50,00
34. RTG żuchwy 2 projekcje 50,00
35. RTG łuków jarzmowych 2 projekcje 55,00
36. RTG stawów żuchwowych 2 projekcje 55,00
37. RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe 55,00
38. RTG oczodołów na ciało obce 50,00
39. RTG szyjnego 2 projekcje 50,00
40. RTG kości krzyżowej 2 projekcje 60,00
41. RTG kości ogonowej 2 projekcje 60,00
42. RTG celowane na kość łódeczkową 4 projekcje 60,00
43. RTG uszu porównawcze 55,00
44. RTG klatki piersiowej w dwóch projekcjach 65,00
45. RTG stawów żuchwowych 4 projekcje 70,00
46. RTG kręgosłupa lędźwiowego 75,00
47. RTG kręgosłupa piersiowego 75,00
48. RTG cholangiografia 90,00
49. Badanie przełyku 90,00
50. RTG cystografia 125,00
51. Histerosalpingografia (HSG) 120,00
52. RTG żołądka + przełyku 170,00
53. Badanie jelita cienkiego 190,00
54. RTG urografia (kontrast wliczony w cenę) 270,00
55. Badanie jelita grubego 280,00

Cennik badań tomografi komputerowej

Lp. Rodzaj badania Cena
1. Badanie TK jednofazowe bez kontrastu głowy 250.00
2. Badanie TK jednofazowe bez kontrastu twarzoczaszki 250.00
3. Badanie TK jednofazowe bez kontrastu oczodołów 250.00
4. Badanie TK jednofazowe bez kontrastu zatok 250.00
5. Badanie TK jednofazowe bez kontrastu kości skroniowych 250.00
6. Badanie TK jednofazowe bez kontrastu narządów szyi 300.00
7. Badanie TK z kontrastem głowy 300.00
8. Badanie TK z kontrastem twarzoczaszki 300.00
9. Badanie TK z kontrastem oczodołów 300.00
10. Badanie TK z kontrastem zatok 300.00
11. Badanie TK z kontrastem narządów szyi 350.00
12. Badanie TK bez kontrastu jamy brzusznej 350.00
13. Badanie TK z kontrastem jamy brzusznej 420.00
14. Badanie TK dwufazowe jamy brzusznej z miednicą małą 450.00
15. Badanie TK bez kontrastu narządów miednicy małej 270.00
16. Badanie TK z kontrastem narządów miednicy małej 320.00
17. Badanie TK bez kontrastu klatki piersiowej 300.00
18. Badanie TK z kontrastem klatki piersiowej 350.00
19. HRCT klatki piersiowej 300.00
20. Badanie TK dwufazowe ze SK klatki piersiowej i jamy brzusznej 600.00
21. Badanie TK angio głowy 450.00
22. Badanie TK angio tętnic szyjnych 500.00
23. Badanie TK angio aorty piersiowej 450.00
24. Badanie TK angio aorty brzusznej 450.00
25. Badanie TK angio kończyn dolnych 550.00
26. Badanie TK angio tętnic nerkowych, pnia trzewnego 450.00
27. Badanie TK jednofazowe kości, stawów 270.00
28. Badanie TK z kontrastem kości, stawów 320.00
29. Badanie TK kręgosłupa (I zakres – odcinki) 300.00
30. Badanie TK wieloodcinkowe (pilitrauma) ze środkiem kontrastowym 750.00
31. Kolonografia CT 550.00
32. Ocena stopnia uwapnienia tętnic wieńcowych (Calcium Score) 200.00
33. Ocena tętnic wieńcowych z Calcium Score 600.00
34. Ocena tętnic wieńcowych z Calcium Score oraz oceną frakcji wyrzutowej 800.00
35. Drukowanie kliszy na życzenie pacjenta - 1 klisza 20.00+VAT

Cennik badań kardiologicznych

Lp. Rodzaj badania Cena
1. EKG z opisem 40,00
2. EKG bez opisu 25,00
3. Holter ciśnieniowy 120,00
4. Holter EKG 120,00
5. Test wysiłkowy 130,00
6. ECHO serca 130,00

Cennik badań endoskopowych

Lp. Rodzaj badania Cena
1. Gastroskopia diagnostyczna z wykonaniem testu ureazowego na obecność Helicobacter pylori 150,00
2. Gastroskopia z biopsją oraz oceną histopatologiczną (cena za jeden preparat) + 60zł za każdy kolejny preparat (jedną butelkę) do badania histopatologicznego 210,00
3. Gastroskopia z zabiegiem polipektomii prostej + koszt badania histopatologicznego 60zł za butelkę 270,00
4. Znieczulenie ogólne do gastroskopii 200,00
5. Kolonoskopia diagnostyczna 320,00
6. Kolonoskopia z polipektomią, 1-2 polipy + koszt badania histopatologicznego 60zł za butelkę 440,00
7. Kolonoskopia z polipektomią, 3 polipy i więcej + koszt badania histopatologicznego 60zł za butelkę 500,00
8. Znieczulenie ogólne do kolonoskopii 200,00
9. Znieczulenie ogólne do gastroskopii i kolonoskopii na jednej wizycie 270,00
10. Sigmoidoskopia diagnostyczna 150,00
11. Sigmoidoskopia z biopsją oraz oceną histopatologiczną (cena za jeden preparat) + 60zł za każdy kolejny preparat (jedną butelkę) do badania histopatologicznego 210,00
12. Sigmoidoskopia z polipektomią, 1-2 polipy + koszt badania histopatologicznego 60zł za butelkę 270,00
13. Sigmoidoskopia z polipektomią, 3 polipy i więcej + koszt badania histopatologicznego 60zł za butelkę 330,00
14. Jeden preparat (jedna butelka) do badania histopatologicznego 60,00

Udostępniający: MHAdmin

Wytwarzający: MHAdmin

Czas udostępnienia: 2018-11-30

Czas wytworzenia: 2018-11-30

Ostatnia aktualizacja: 2018-12-03, godz: 3:32

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2020 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth