Poprzednia wersja serwisu finansowana z funduszy EU, dostępna po kliknięciu TU >>

Cenniki usług medycznych

Procedury Nieinwazyjne

Lp. Rodzaj badania Cena
1. Porada lekarska* 120,00
2. Porada pielęgniarska/położnicz* 60,00
3. pomiar RR 10,00
4. * dotyczy IZby Ptzyjęć, SOR, Ambilatoryjnej Nocnej i Świątecznej Pomocy Opieki Zdrowotnej oraz Gabinetu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej /Raziąż/

Procedury Inwazyjne

Lp. Rodzaj badania Cena
1. Pomiar glikemii z palca 15,00
2. Iniekcja domięśniowa 30,00
3. Iniekcja podskórna 25,00
4. Iniekcja dożylna 35,00
5. Pobranie krwi 35,00
6. Wykonanie opatrunku suchego lub jego zmiana 40,000
7. Usunięcie, wymiana lub wprowadzenie cewnika Foley’a do pęcherza moczowego 40,00
8. Zdjęcie szwów chirurgicznych 40,00
9. Założenie sondy żołądkowej 40,00
10. Płukanie żołądka 60,00
11. Lewatywa 60,00
12. Usuwanie owadów ze skóry 30,00

Procedury Położniczo-Ginekologiczne

Lp. Rodzaj badania Cena
1. cytologia 60,00
2. kolposkopia 160,00
3. kolposkopia z biopsją 560,00
4. kriokonizacja szyjki macicy 560,00
5. KTG 60,00
6. USG ginekologiczne 140,00

Sterylizacja

Lp. Rodzaj badania Cena
1. za kontener jedna jednostka wsadowa* 250,00
2. za kontener ½ jednostki wsadowej* 225,00
3. za kontener ¼ jednostki wsadowej* 200,00
4. za pakiet duży /rękaw papierowo – foliowy 25 cm, 5 i powyżej 5 narzędzi/ 180,00
5. za pakiet średni /rękaw papierowo – foliowy 15 cm, 2 – 4 narzędzi/ 170,00
6. za pakiet mały pakiet /rękaw papierowo – foliowy 10 cm, pojedyncze narzędzie/ 160,00
7. materiał opatrunkowy duży pakiet /25 cm/ 200,00
8. materiał opatrunkowy duży rękaw /20 cm – 25 cm/ 180,00
9. materiał opatrunkowy średni rękaw /15 cm/ 160,00
10. materiał opatrunkowy mały rękaw /10 cm/ 140,00
11. serweta /pojedyncza/ 140,00
12. prześcieradło /pojedyncze/ 150,00
13. bielizna ½ jednostki wsadowej* 200,00
14. bielizna ¼ jednostki wsadowej* 180,00

Prosektrorium

Lp. Rodzaj badania Cena
1. przechowywanie zwłok osoby zmarłej w pomieszczeniu chłodniczym powyżej 72 godzin licząc od godziny, w której nastąpił zgon pacjenta 200,00

Transport sanitarny

Lp. Rodzaj badania Cena
1. transport do miejsca w granicach administracyjnych miasta Płońska* 60,00 /1 godzina/ +4,00 /1km
2. transport do miejsca poza granicami miasta Płońska* 80,00 /1 godzina/ +4,00 /1km

Cennik Porad

Lp. Rodzaj badania Cena
1. Porada pulmonologiczna 150,00
2. Porada gastroenterologiczna 150,00
3. Porada endokrynologiczna 150,00
4. Porada diabetologiczna 150,00
5. Porada dietetyczna 120,00
6. Porada kardiologiczna 150,00
7. Poradnia reumatologiczna 150,00
8. Porada rehabilitacyjna 150,00
9. Porada fizjoterapeutyczna 120,00
10. Porada chirurgiczna naczyniowa 180,00
11. Porada urologiczna 150,00
12. Porada ortopedyczna 150,00
13. Porada neurochirurgiczna 300,00
14. Porada ginekologiczna 150,00
15. Porada neurologiczna 150,00
16. Porada okulistyczna 150,00
17. Porada laryngologiczna 150,00
18. Porada dermatologiczna 150,00
19. Porada psychiartyczna 150,00
20. Porada psychologiczna 120,00

Poradnia Medycyny Pracy

Lp. Rodzaj badania Cena
1. badanie lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia do pracy 100,00
2. badanie lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia dla ucznia lub studenta 100,00
3. badanie lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia do pracy oraz orzeczenia sanitarno – epidemiologicznego 120,00
4. badanie lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia na prawo jazdy amatorskie 200,00
5. badanie lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia na prawo jazdy zawodowe 200,00
6. wydanie orzeczenia do świadectwa kwalifikacji kierowcy 60,00
7. badanie lekarskie wraz z wydaniem orzeczenia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych 200,00

Cennik badań bronchoskopowych

Lp. Rodzaj badania Cena
1. Spirometria 60,00
2. Bronchoskopia / w tym - ocena histopatologiczna 660,00
3. Dodatkowy preparat do badania histopatologicznego 80,00

Cennik badań RTG

Lp. Rodzaj badania Cena
1. RTG palca 35,00
2. RTG nosa 35,00
3. RTG żeber 40,00
4. RTG celowane siodełka tureckiego 40,00
5. RTG oczodołów (AP) 40,00
6. RTG żuchwy / jedna projekcja/ 40,00
7. RTG łuków jarzmowych/ jedna projekcja/ 40,00
8. RTG dłoni 40,00
9. RTG przedramienia 40,00
10. RTG nadgarstek 40,00
11. RTG staw łokciowy 40,00
12. RTG ramienia / jedna projekcja/ 40,00
13. RTG podudzia / jedna projekcja/ 40,00
14. RTG kości udowej / jedna projekcja/ 40,00
15. RTG stawu kolanowego 40,00
16. RTG stawu skokowego 40,00
17. RTG stopy 40,00
18. RTG kości piętowej 40,00
19. RTG stawu biodrowego 40,00
20. RTG nosogardzieli 40,00
21. RTG zatok 40,00
22. RTG stawu barkowego / jedna projekcja/ 40,00
23. RTG łopatki / jedna projekcja/ 40,00
24. RTG kręgosłupa szyjnego / jedna projekcja/ 40,00
25. RTG kręgu szczytowo-obrotowego 45,00
26. RTG Stawu krzyzowo - biodrowego 45,00
27. RTG mostka 45,00
28. RTG stawu mostkowo-obojczykowego 45,00
29. RTG obojczyka 45,00
30. Zdjęcie miednicy małej 40,00
31. Półosiowe czaszki (Towna) 50,00
32. Czaszki 45,00
33. Stawy kolanowe porównawcze / jedna projekcja/ 40,00
34. RTG klatki piersiowej 50,00
35. RTG klatki piersiowej boczne 50,00
36. RTG przeglądowe jamy brzusznej 55,00
37. RTG Kręgosłupa Th - L /AP/ 60,00
38. RTG miednicy 50,00
39. RTG stawów biodrowych 50,00
40. RTG klatki piersiowej z barytem 60,00
41. RTG ramienia / dwie projekcje/ 55,00
42. RTG podudzia / dwie projekcje/ 55,00
43. RTG uda / dwie projekcje/ 55,00
44. RTG stawu barkowego / dwie projekcje/ 55,00
45. RTG żuchwy / dwie projekcje/ 55,00
46. RTG łuków jarzmowych/ dwie projekcje/ 60,00
47. RTG stawów żuchwowych / dwie projekcje/ 60,00
48. RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe 60,00
49. RTG oczodołów na ciało obce 55,00
50. RTG szyjnego / dwie projekcje/ 55,00
51. RTG kości krzyżowej / dwie projekcje/ 65,00
52. RTG kości ogonowej / dwie projekcje/ 65,00
53. RTG celowane na kość łódeczkową 4 projekcje 65,00
54. RTG uszu porównawcze 60,00
55. RTG klatki piersiowej / dwie projekcje/ 70,00
56. RTG stawów żuchwowych /dwa stawy - cztery projekcje/ 75,00
57. RTG kręgosłupa lędźwiowego 80,00
58. RTG kręgosłupa piersiowego 80,00
59. RTG cholangiografia 100,00
60. Badanie przełyku 100,00
61. RTG cystografia 140,00
62. Histerosalpingografia (HSG) 140,00
63. RTG żołądka + przełyku 200,00
64. Badanie jelita cienkiego 200,00
65. RTG urografia 280,00
66. RTG jelita grubego 300,00
67. Mamografia 120,00
68. Mamografia jednego sutka 80,00
69. Wydruk na kliszy badania RTG 20,00
70. Wydruk na kliszy badania mammograficznego 30,00

Cennik badań tomografi komputerowej

Lp. Rodzaj badania Cena
1. Badanie TK jednofazowe bez kontrastu głowy 260.00
2. Badanie TK jednofazowe bez kontrastu twarzoczaszki 260.00
3. Badanie TK jednofazowe bez kontrastu oczodołów 260.00
4. Badanie TK jednofazowe bez kontrastu zatok 260.00
5. Badanie TK jednofazowe bez kontrastu kości skroniowych 260.00
6. Badanie TK jednofazowe bez kontrastu narządów szyi 320.00
7. Badanie TK z kontrastem głowy 320.00
8. Badanie TK z kontrastem twarzoczaszki 320.00
9. Badanie TK z kontrastem oczodołów 320.00
10. Badanie TK z kontrastem zatok 320.00
11. Badanie TK z kontrastem narządów szyi 360.00
12. Badanie TK bez kontrastu jamy brzusznej 360.00
13. Badanie TK z kontrastem jamy brzusznej 440.00
14. Badanie TK dwufazowe jamy brzusznej z miednicą małą 460.00
15. Badanie TK bez kontrastu narządów miednicy małej 280.00
16. Badanie TK z kontrastem narządów miednicy małej 340.00
17. Badanie TK bez kontrastu klatki piersiowej 320.00
18. Badanie TK z kontrastem klatki piersiowej 360.00
19. HRCT klatki piersiowej 320.00
20. Badanie TK dwufazowe ze SK klatki piersiowej i jamy brzusznej 620.00
21. Badanie TK angio głowy 460.00
22. Badanie TK angio tętnic szyjnych 520.00
23. Badanie TK angio aorty piersiowej 460.00
24. Badanie TK angio aorty brzusznej 460.00
25. Badanie TK angio kończyn dolnych 560.00
26. Badanie TK angio tętnic nerkowych, pnia trzewnego 460.00
27. Badanie TK jednofazowe kości, stawów 280.00
28. Badanie TK z kontrastem kości, stawów 340.00
29. Badanie TK kręgosłupa /jeden zakres/ 320.00
30. Badanie TK wieloodcinkowe /pilitrauma/ ze środkiem kontrastowym 760.00
31. Kolonografia CT 560.00
32. Ocena stopnia uwapnienia tętnic wieńcowych /Calcium Score/ 220.00
33. Ocena tętnic wieńcowych z Calcium Score 620.00
34. Ocena tętnic wieńcowych z Calcium Score oraz oceną frakcji wyrzutowej 820.00
35. Drukowanie kliszy na życzenie pacjenta - 1 klisza 40.00

Diagnostyka Ultrasonograficzna

Lp. Rodzaj badania Cena
1. USG jamy brzusznej 140,00
2. USG narządów miednicy małej 140,00
3. USG sutków 140,00
4. USG tarczycy 140,00
5. USG przezciemiączkowe 140,00
6. USG jąder 140,00
7. USG zmian powierzchniowych 140,00
8. USG ścięgna Achillesa 140,00
9. USG ślinianek 140,00
10. USG doppler tętnic szyjnych i kręgowych 180,00
11. USG doppler tętnic kończyn górnych 180,00
12. USG doppler tętnic kończyn dolnych 180,00
13. USG doppler żył kończyn górnych 180,00
14. USG doppler żył kończyn dolnych 180,00
15. USG doppler tętnic nerkowych 180,00
16. USG doppler przepływu żył wrotnej i wątrobowej 180,00
17. USG stawu kolanowego 180,00
18. USG stawu ramiennego 160,00
19. USG stawu skokowego 160,00
20. USG stawu nadgarstkowego 160,00
21. USG dwóch stawów kolanowych 280,00
22. USG dwóch stawów ramiennych 280,00
23. USG dwóch stawów skokowych 280,00
24. USG dwóch stawów nadgarstkowych 280,00

Cennik badań kardiologicznych

Lp. Rodzaj badania Cena
1. EKG /z opisem/ 60,00
2. EKG /bez opisu/ 30,00
3. EKG metodą Holtera 140,00
4. Całodobowe badanie RR metodą Holtera 140,00
5. Próba wysiłkowa 140,00
6. ECHO serca 140,00

Cennik badań endoskopowych

Lp. Rodzaj badania Cena
1. Gastroskopia diagnostyczna z wykonaniem testu ureazowego na obecność Helicobacter pylori 160,00
2. Gastroskopia z biopsją 160,00
3. Gastroskopia z zabiegiem polipektomii prostej 220,00
4. Znieczulenie ogólne do gastroskopii 220,00
5. Kolonoskopia diagnostyczna 340,00
6. Kolonoskopia z polipektomią /1-2 polipy/ 400,00
7. Kolonoskopia z polipektomią /3 polipy i więcej/ 460,00
8. Znieczulenie ogólne do kolonoskopii 220,00
9. Znieczulenie ogólne do gastroskopii i kolonoskopii /jednocześnie/ 320,00
10. Sigmoidoskopia diagnostyczna 160,00
11. Sigmoidoskopia z biopsją 160,00
12. Sigmoidoskopia z polipektomią /1-2 polipy/ 220,00
13. Sigmoidoskopia z polipektomią /3 polipy i więcej/ 280,00
14. Preparat do badania histopatologicznego /za każdy/ 80,00

Diagnostyka Urodynamiczna

Lp. Rodzaj badania Cena
1.

Szkoła Rodzenia

Lp. Rodzaj badania Cena
1. szkolenie /jedna osoba/ 300,00
2. szkolenie /para/ 500,00

Domumentacja medyczna

Lp. Rodzaj badania Cena
1. jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej w formacie A4 maksymalnie dopuszczalna na dany kwartał
2. jedna strona kopii lub wydruku dokumentacji medycznej w formacie A4 maksymalnie dopuszczalna na dany kwartał
3. sporządzenie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych maksymalnie dopuszczalna na dany kwartał

Udostępniający: MHAdmin

Wytwarzający: MHAdmin

Czas udostępnienia: 2018-11-30

Czas wytworzenia: 2018-11-30

Ostatnia aktualizacja: 2021-11-05, godz: 12:14

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnejim. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

09-100 Płońsk, ul. Henryka Sienkiewicza 7

tel. (23) 661 77 00, (23) 661 34 00 | e-mail: sekretariat@szpitalplonsk.pl

© Copyright 2022 Szpital Płońsk | Polityka prywatności | Polityka plików Cookies | Mapa strony | Realizacja MediaHealth